Sporazum o bezbednosti novinara i dalje na čekanju

Novinarska i medijska udruženja upozorila su danas da se i pored svakodnevnog ugrožavanja bezbednosti novinara u Srbiji, Memorandum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara, koji bi trebalo da potpišu predstavnici policije, tužilaštva i novinarskih i medijskih asocijacija, i dalje nalazi na čekanju.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres, Asocijacija onlajn medija (AOM) i Fondacija “Slavko Ćuruvija” uputili su u maju Republičkom javnom tužilaštvu, MUP-u, ali i drugim udruženjima, Nacrt memoranduma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara i drugih medijskih poslenika.

Iako ovaj memorandum predstavlja jednu od obaveza Srbije koje proističu iz Akcionog plana za Poglavlje 23, do danas, kako je navedeno u zajedničkom saopštenju, nije dobijen bilo kakav odgovor od državnih organa.

Udruženja podsećaju da je taj memorandum, po planu, trebalo da bude potpisan još krajem prošle godine, ali da državni organi nisu pokazali spremnost da njegovu sadržinu kreiraju u dogovoru sa novinarskim i medijskim asocijacijama i drugim relevantnim akterima medijske scene.

Udruženja su, stoga, nakon konsultacija sa pravnim i drugim ekspertima za bezbednost novinara i medijskih radnika, predložili svoju verziju Memoranduma, odnosno izmenili i dopunili postojeći nacrt memoranduma kojeg su sastavili predstavnici države.

U saopštenju je navedeno da bi rasprava o tom dokumentu trebalo da bude pod hitno započeta, a ukoliko državni organi nastave sa odugovlačenjem procesa, novinarska i medijska udruženja smatraće da država nije zainteresovana za unapredjenje bezbednosti novinara, što je, jedno od veoma važnih pitanja u procesu pristupanja Srbije EU.

Ta novinarska i medijska udruženja čvrsto stoje na stanovištu da jedan od ključnih elemenata saradnje izmedju državnih organa i asocijacija mora da bude temeljna analiza postupanja nadležnih u slučajevima napada na novinare i prepoznavanje ključnih slabosti i prepreka u tom procesu, kako bi se došlo do preporuka za izmenu relevantnih zakonskih, podzakonskih akata, unutrašnjih procedura i komunikacije izmedju aktera.

(Beta)

Ostavite komentar