Ugovor za nastavak pružanja usluge personalne asistencije

BEOGRAD – Grad Beograd obezbedio je sredstva za pružanje usluge personalne asistencije i u 2018/19. godini, i time potvrdio da nastavlja sa pružanjem podrške osobama sa invaliditetom kojima ova usluga omogućava da vode samostalan i produktivan život kao ravnopravni građani, izjavila je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Na nivou Sekretarijata za socijalnu zaštitu zaključen je novi okvirni sporazum sa izabranim licenciranim pružaocem usluge personalne asistencije – Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, iz Beograda.

Stanisavljević je potpisala prvi pojedinačni ugovor o javnoj nabavci sa ovim udruženjem, a u skladu sa preostalim brojem sati definisanim okvirnim sporazumom, sekretarijat će sa pružaocem usluge zaključiti naredni pojedinačni ugovor.

Kako se ovaj centar pokazao kao profesionalan i odgovoran pružalac usluge, saradnja je nastavljena, te je i u 2018. godini obnovljen ugovor sa ovim udruženjem, navedeno je u saopštenju.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije pružaće uslugu personalne asistencije u trajanju od oko 120.000 sati, za najmanje 55 korisnika, sa najmanje 55 angažovanih saradnika sa završenom osnovnom obukom po akreditovanom programu obuke za pružanje usluge personalne asistencije, rekla je Stanisavljević.

Ova usluga obuhvaćena je sistemom usluga socijalne zaštite Grada Beograda, počev od 8. februara 2016. godine i od tada se sprovodi u kontinuitetu.

Time potvrđujemo da je jedan od prioriteta socijalne politike Grada Beograda kontinuirano unapređenje kvaliteta usluga koje pruža korisnicima, kao i odgovoran odnos prema svim socijalno ugroženim i marginalizovanim društvenim grupama kojima je podrška neophodna, kazala je Stanisavljevićeva.

Svrha usluge personalne asistencije je pružanje podrške korisniku usluge u održavanju i unapređivanju kvaliteta njegovog života održavanjem što većeg stepena samostalnog života, uz aktivno učestvovanje u zajednici. Ovom uslugom se obezbeđuje odgovarajuća praktična podrška koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje osnovnih, ličnih i društvenih potreba, koje korisnik fizički nije u stanju da zadovolji bez pomoći koja je istovremeno lična i praktična.

Usluga personalne asistencije korisnicima pruža mogućnost izbora aktivnosti, koje bi im inače bile nedostupne.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu će i u budućem periodu snažno podržavati razvoj postojećih, kao i uspostavljanje novih usluga, programa i servisa podrške namenjenih populaciji osoba sa invaliditetom,. navadeno je u asaopštenjuu.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike