Savet Evrope: Austrija aktivno u borbi protiv trgovine decom

Foto: PublicDomainPictures/Pixabay.com

Savet Evrope (SE) zahteva od Austrije pojačanu borbu protiv trgovine decom, uz konstataciju da je došlo do poboljšanja u borbi protiv trgovine ljudima.

U tom dokumentu je navedeno da je neophodno sprečiti da žrtve budu kažnjavane kada ih trgovaci ljudima prisile da krše zakon. Među pozivitrne pomake u Austriji SE je naveo nedavno uspostavljanje strukture za pomoć muškim žrtvama trgovine ljudima.

Navedeno je i poboljšanje u obeštećavanju žrtava kroz blagovremenu zaplenu i zamravanje imovine trgovaca.

Međutim, SE naglasasva da još ima “rupa” koje treba popuniti u borbi protiv trgovine ljudima i poziva Austriju da što pre primeni princip nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima.

U izveštaju se ukazuje na slučajeve u kojima su žrtve zatvarane i pored dokaza da je postojao pritisak trgovaca ljudima.

Pored toga, Austrija mora da preduzme dodatne mere u borbi protiv trgovine decom, pre svega u zaštiti žrtava.

Austrija, smatra SE, treba svim žrtvama trgovine ljudima da “omogući period ozdravljenja i razmišljanja”.

Policija bi trebalo da dobije odgovarajuće instrukcije, kao što je to predviđeno akcionim planom. SE preporučuje i da se onemogući izrabljavanje ljudi, za šta je neophodno povećanje broja inspektora rada i poboljšani nadzor poštovanja radnog vremena.

(Tanjug)

Ostavite komentar