U trendu

Antidepresivi nose ozbiljan rizik

Velika klinička studija sprovedena u SAD-u otkrila je da uzimanje antidepresivnih lekova povećava rizik od nastanka šloga (moždanog udara).

Ispitivano je 136.923 žena starosti između 50 i 79 godina i one su praćene u proseku 6 godina. Žene koje su koristile antidepresivne lekove imale su za 45% povećani rizik od nastanka moždanog udara u poređenju sa ženama koje nisu koristile ove lekove.

Smatra se da sama depresija povećava rizik od nastanka moždanog udara, tako da nije sasvim jasno koliki je tačno udeo ovih lekova.

Ispitivano je da li postoji razlika u procentu nastanka moždanog udara u zavisnosti od toga da li osoba koristi triciklične antidepresivne lekove ili lekove iz grupe SSRI (selektivni inhibitori serotonina). Osobe koje koriste lekove iz grupe SSRI sklonije su moždanom udaru koji je nastao usled krvarenja u mozgu.

Istraživači su upozorili na to da osobe koje koriste antidepresivne lekove ne smeju nikako da prekinu uzimanje lekova na svoju ruku! Ukoliko imaju neku dilemu, treba da se jave svom lekaru i da sa njim prodiskutuju o tome koje su prednosti, odnosno neželjeni efekti prilikom uzimanja ovih lekova.

3 komentara
 1. Slavko Ravlić

  Nisam sa sela, ali bih se rado nastanio u nekom od njih. Ali, nažalost, teško je naći žensku osobu koja bi me sledila. A muškarac bez žene je pola muškarca.

 2. Boban Pejković

  Ma, vratićemo se mi na planine i sela ako budemo hteli da živimo zdravi, bez kanalizacije u rekama iz kojih se pije voda pa tako dalje…

  1. Anonimni

   Vraticemo se sigurno prirodi ako je budemo cuvali …

Napišite komentar