U trendu

Nije sramota biti depresivan

U našim krajevima, nažalost, i dalje važi shvatanje (zabluda) da je sramota bolovati od poremećaja mentalnog zdravlja. I kada neko boluje od depresije, u bilo kom obimu ili obliku, on ne želi da se leči jer misli da će "samo proći" ili da "nema leka", a da je sramota tražiti pomoć lekara.
Poremećaji mentalnog zdravlja, pa i depresija, jesu kompleksne bolesti koje se mogu lečiti, zalečiti, a većina njih može se i izlečiti. Depresija je bolest, i tako je treba tretirati, slična bolestima kao što su grip, prehlada, šećerna bolest, povišen krvni pritisak, čir…
Uzroci i simptomi
Uzroci depresije obično nisu prosti, najčešće je u pitanju nekoliko različitih uzroka: nasledni faktori, neki tragični događaji, dugotrajna bolest, poremećaji u mozgu i drugo…
Simptomi variraju kod svake osobe, a zavise od intenziteta uzroka i od mnogih drugih razloga.
Neki od najčešćih i najuočljivijih simptoma depresije: nagla promena apetita, glavobolja, letergija, astenija (slabost, hronična iscrpljenost i pospanost), nesanica, melanholija, zamišljenost, nezainteresovanost za bilo kakve poslove, problemi sa varenjem, gubitak volje, neosnovani osećaj krivice, česte promene raspoloženja, nezainteresovanost za seks, neprilagođenost…
Ukoliko osoba ima nekoliko od navedenih simptoma u dužem vremenskom periodu, može se sa sigurnošću tvrditi da boluje od depresije.
Od depresije mogu oboleti i muškarci i žene bez obzira na godine starosti. Istraživanja pokazuju da žene imaju više problema sa depresijom od muškaraca ili se više žena leči od depresije (muškarce je više sramota da priznaju da boluju od depresije).
Lečenje
Kako je depresija sama po sebi kompleksna, tako je i lečenje kompleksno, a nekad mukotrpno i dugotrajno. Važno je da lečenje preduzme lekar, a način, efikasnost i dužina lečenja umnogome zavise od samog pacijenta, jer svaki pacijent drugačije reaguje na razne metode lečenja. Za lečenje depresije treba koristiti sve što pomaže, a to mogu biti: lekovi, psihoterapija, aromaterapija, alternativna medicina, fizičke aktivnosti, način ishrane, masaža, kognitivno-bihejvioristička terapija, pomoć porodice…
Reakcije na načine i metode lečenja po pravilu su individualne, pa je zato stalni nadzor lekara neophodan kako bi se znalo "šta povećati a šta smanjiti" tokom trajanja terapije. Savremeni lekovi imaju manje nuspojava nego što su to imali lekovi od pre 20 godina, tako da ih se ne treba plašiti.
Dužina lečenja je individualna, zavisi i od same osobe i od vrste bolesti.
Ohrabrenje
Bez obzira na vrstu bolesti i njenu "težinu", ohrabruje činjenica da je depresiju moguće lečiti. Lečenjem depresije posle izvesnog vremena simtomi se znatno ublažavaju ili potpuno nestaju. U mnogim slučajevima nakon nekoliko meseci terapije dolazi i do potpunog izlečenja.
Zaključak je jasan: ozbiljnim pristupom pacijenta i svih članova porodice i terapijom pod nadzorom lekara – depresija se može pobediti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.