Ovo je najsmrtonosnija psihijatrijska bolest

Prema novom istraživanju, statistika je još gora po ljude kojima je dijagnostikovana u dvadesetim godinama. Kod njih je rizik od smrti 18 puta veći nego kod zdravih osoba njihovih godina.

Anoreksija predstavlja najsmrtonosniji psihijatrijski poremećaj: rizik od smrti od ovog poremećaja četiri puta je veći od rizika koji postoji od ozbiljnijeg oblika depresije.

Istraživanje je pokazalo da je kod anoreksije rizik od smrti dva puta veći nego rizik od smrti od šizofrenije i tri puta veći od rizika od bipolarnog poremećaja. Iako je anoreksija ubedljivo najsmrtonosniji poremećaj ishrane, smrtnost je velika i kod ljudi sa bulimijom, kao i sa neodređenim poremećajima ishrane (uobičejena dijagnoza za ljude sa mešavinom atipičnih oblika anoreksije i bulimije).

„Stopa smrtnosti kod osoba sa poremećajima u ishrani velika je ne samo kada je reč o poremećajima koji se odnose na anoreksiju već i na bulimiju i neodređene poremećaje ishrane“, kaže Džon Arselus, istraživač sa Univerziteta Leicester u Engleskoj.

Rizici

Ovo istraživanje zasnovano je na analizi podataka prikupljenih iz 36 različitih istraživanja objavljenih u periodu od 1966. do 2010. godine. Nakon korigovanja rezultata, istraživači su izračunali:

Godišnje je 5,1 smrtnih slučajeva na 1000 ljudi sa anoreksijom. Kod anoreksije, rizik od smrti uvećan je 5,86 puta.

Godišnje je 1,7 smrtnih slučajeva na 1000 ljudi sa bulimijom. Kod bulimije, rizik od smrti uvećan je 1,93 puta.

Ustanovljena su i 3,3 smrtna slučaja na 1000 ljudi sa neodređenim poremećajima u ishrani, gde je rizik od smrti uvećan 1,92 puta.

Bulimija i drugi neodređeni poremećaji nose sobom značajan rizik. Međutim, istraživači upozoravaju da ljudi sa anoreksijom često postaju i bulimični, ali onda postoji veliki rizik da se anoreksija povrati, što povećava rizik od smrti.

Samoubistvo predstavlja poseban rizik. Jedan od pet smrtnih slučajeva kod anoreksije pripisuje se samoubistvu. Rezultati istraživanja pokazuju da je anoreksija najsmrtonosniji oblik psihijatrijske bolesti. Stopa smrtnosti od 5,86 kod anoreksije dramatično je veća neko kod:

  • Šizofrenije, gde je rizik uvećan 2,8 puta kod muškaraca i 2,5 puta kod žena.
  • Bipolarnih poremećaja, gde je rizik uvećan 1,9 puta kod muškaraca i 2,1 put kod žena.
  • Ozbiljnijeg oblika depresije, gde je rizik uvećan 1,5 puta kod muškaraca i 1,6 puta kod žena.

Ljudi sa anoreksijom često pate i od drugih psihijatrijskih poremećaja. Međutim, nije bilo dovoljno konzistentnih podataka da se zaključi koji je određeni poremećaj najriskantniji u kombinaciji sa anoreksijom.

Godine starosti

Godine starosti, međutim, predstavljaju vodeći faktor rizika. Rizik od anoreksije je uvećan:

  • Tri puta ako je dijagnostikovan pre 15. godine starosti.
  • Deset puta ako je dijagnostikovan u uzrastu od 15 do 19 godina.
  • Osamnaest puta ako je dijagnostikovan u uzrastu od 20 do 29 godina.
  • Šest puta ako je dijagnostikovan posle 30. godine.

Napišite komentar