Pušenje i mentalno zdravlje

Odvikavanje od pušenja može da bude dobro za mentalno i fizičko zdravlje.

Istraživači su analizirali podatke 4.800 aktivnih pušača u SAD koji su učestvovali u dva istraživanja sprovedena u razmaku od tri godine. Osobe koje su pokazivale zavisnost ili druge mentalne zdravstvene probleme u prvom istraživanju, imale su manju verovatnoću da će imati iste probleme u drugom istraživanju ako su u međuvremenu prestale sa pušenjem.

Prvo istraživanje

Prvo istraživanje je pokazalo da je oko 40% ispitanika imalo poremećaje raspoloženja, anksioznost ili istoriju ovih uslova, 50% je imalo probleme sa alkoholom, a 24% je imalo probleme sa drogom.

Drugo istraživanje

Drugo istraživanje je pokazalo sledeće:

  • 29% onih koji su se odvikli od pušenja imalo je poremećaje raspoloženja u poređenju sa 42% onih koji su i dalje pušili
  • problemi sa alkoholom prijavljeni su kod 18% nepušača u odnosu na 28% pušača
  • probleme sa drogom imalo je 5% bivših pušača u odnosu na 16% onih koji su i dalje pušili

Kada je reč o lečenju pušača sa mentalnim poremećajima, lečenje se u proseku obavljalo lakše po prestanku pušenja i istraživači su to naveli u univerzitetskom saopštenju Vašingtonskog medicinskog fakulteta Univerziteta u Sent Luisu.

Zapažanja

„Lekari se često prema lečenju depresije odnose tako što zavisnost od alkohola ili probleme sa drogom leče tako što će omogućiti pacijentima ‘da se leče cigaretama’, ako je potrebno“, navodi vodeći istraživač Cavazos-Reh, asistent profesora psihijatrije: „Obično se pretpostavlja da se psihijatrijski problemi teže leče kada je u toku i odvikavanje od pušenja koje može da ometa lečenje.“

Međutim, gorenavedeni nalazi ukazuju na jaku vezu između odvikavanje od pušenja i poboljšanja mentalnog zdravlja. Iako su istraživači otkrili vezu između toga, studija ipak nije dokazala uzročno-posledičnu vezu.

„Mi zaista treba da podstaknemo lekare i pacijente da se istovremeno bave problemima mentalnog zdravlja i problemima zavisnosti od pušenja“, rekla je Patriša: „Kada je pacijent spreman da se usredsredi na probleme svog mentalnog zdravlja, onda može biti idealno vreme da se počne i sa odvikavanjem od pušenja, jer će rezultati biti povoljni.“

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike