Lekovi za plodnost i rak

U Americi je vršeno istraživanje o tome da li su lekovi koji su ranije korišćeni za poboljšanje plodnosti, tj. lečenje steriliteta, uticali na povećanje rizika od nastanka raka dojke.

Posle obimnog analiziranja podataka, došlo se do rezultata da lekovi za lečenje sterilteta na bazi klomifen-citrata i gonadotropina u propisanim dozama ne povećavaju rizik od raka dojke kod žena.

U istraživanju su analizirani podaci 9.800 žena u periodu od 1965. do 1988. godine uz praćenje njihovog zdravlja do 2010. godine. Tokom pomenutog perioda, od ukupnog broja, samo se kod 749 razvio rak dojke. Uočeno je da je rizik od raka dojke bio isti, bez obzira na to da li su žene koristile pomenute lekove za lečenje steriliteta ili ne. To znači da upotreba pomenutih lekova za lečenje steriliteta ne utiče na rizik od raka dojke.

Preporučena terapija je tri do šest ciklusa uzimanja lekova i ona ne povećava rizik od raka. Uočeno je da je ranije preporučena doza bila veća, pa su žene koje su i koristile lek u znatno većim dozama (12 ciklusa) imale nešto veći rizik od raka dojke.

Rezultate je komentarisala dr Lujza Breton, jedan od šefova odeljenja na Nacionalnom institutu za rak. Ona kaže da je uočen dva puta veći rizik od raka dojke kod žena koje nisu uopšte bile trudne u tom periodu, bez obzira na to da li su se lečile ovim lekovima od steriliteta ili ne. Njeno mišljenje je da je kod žena koje nisu rađale (bile trudne) povećan rizik od raka dojke iz nekih drugih razloga (hormoni, neplodnost…).

Zaključak istraživača je da se na osnovu praćenja zdravlja velikog broja žena došlo do zaključka da lekovi za lečenje steriliteta na bazi klomifen-citrata i gonadotropina, kada se koriste u preporučenim dozama – ne izazivaju rak dojke.

Istraživači su izneli napomenu da sve te žene sada u proseku imaju oko 53 godine i da nema podataka o tome da li će se odnos procenata (rizika od raka) promeniti za narednih deset-dvadeset godina njihovog života.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike