U trendu

Plodnost kao uzrok pobačaja

U novoj studiji, tim holandskih i britanskih istraživača pronašao je dokaze da materice žena sa povratnim spontanim pobačajima imaju veću mogućnost da prihvate embrion, čak i ako je lošeg kvaliteta.
Tri spontana pobačaja ili više zaredom javljaju se u proseku kod jedne na sto trudnoća u Velikoj Britaniji. Problemi sa fetusom, matericom i druge abnormalnosti navode se kod jednog broja tih žena, ali ponovljeni pobačaji i dalje su neobjašnjeni u više od 50% slučajeva.
"Superreceptivne" materice
Naučnici razmatraju povećan broj dokaza koji upućuju na to da se spontani pobačaj kod nekih žena javlja kada veoma osetljivi endometrijum, tj. sluzokoža materice, omogućava embrionima lošeg kvaliteta da se ubace, uspostave "kliničku trudnoću", da bi se kasnije desio pobačaj.
Istraživanje je uporedilo šest žena normalne plodnosti sa šest žena koje su doživele ponovljene pobačaje. Ustanovljeno je da su kod žena koje su doživele ponovljene pobačaje, ljudske endometrijumske stromalne ćelije u materici manje efikasne u prepoznavanju niskog i visokog kvaliteta ljudskog embriona nego kod žena sa normalnom plodnošću. Ove ćelije lakše migriraju ka niskokvalitetnim embrionima kod žena sa povratnim pobačajima nego kod žena normalne plodnosti.
U laboratorijskim uslovima, istraživači su stvorili zone migracije bez ćelija, gde su proučavali uticaj prisustva nisko i visoko kvalitetnog embriona ili trofobastnih sferoida na migratornu aktivnost ljudskih endometrijumskih stromalnih ćelija.
Bez embriona, migracija ljudskih endometrijumskih stromalnih ćelija bila je slična kod normalno plodnih žena i žena sa ponovljenim pobačajima. Kada je u zoni migracija bio prisutan embrion niskog kvaliteta migracije ljudskih endometrijumskih stromalnih ćelija, kod plodnih žena je migracija bila ograničena, ali ne i kod žena sa povratnim pobačajima. Kod njih je migracija ovih ćelija bila ista i kod ebriona niskog i visokog kvaliteta, a i bila je još veća nego kod normalno plodnih žena kada je sferoid bio prisutan.
Smernice
Dr Sioban Kuembi sa Kraljevskog koledža za akušerstvo i ginekologiju u Londonu smatra da je ova teorija veoma značajna. "Ovo će promeniti način na koji razmišljamo o implantaciji. Do sada se smatralo da odbijanje normalnih embriona rezultuje pobačajem, ali ovo istraživanje je pokazalo da se u takvim slučajevima sve pušta u matericu", kaže on.
Prema njegovim rečima, dalja istražianja trebalo bi da otkriju da li bi žene mogle da budu testirane za "superreceptivne" materice i da li postoji način da se promeni receptivnost za niskokvalitetne embrione. Ako bi ovo uspelo, onda bi se broj spontanih pobačaja znatno smanjio.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.