U trendu

Život žena u menopauzi

Menopauza predstavlja završetak reproduktivne sposobnosti žene i prirodna je pojava. Poznato je i da se odražava na više različitih načina, kroz različite simptome.

Neki od karakterističnih simptoma u menopauzi su talasi vrućine i noćno znojenje.

Za svaki od ovih simptoma, nezavisno gledano, može se reći da je „dosadan“. Tokom menopauze ovi simptomi dovode do nestabilnosti, odnosno nesigurnosti kod žena i ponekad imaju jači negativan uticaj na žene nego, na primer,  gojaznost.

Australijska studija posmatrala je (analizirala) 1524 australijskih žena, starosti između 40 i 65 godina, pri čemu je jedna grupa uzimala psiho-lekove, druga hormonske tablete, ili je tokom vremena, vršena zamena terapija.

Istraživači su definisali simptome po Likertovoj skali za vrućinu od 5 do 8, što je uključivalo svakodnevno znojenje, noćno znojenje, anksioznost, depresiju, vitalnost, samokontrolu i opšte zdravstveno stanje.

Skoro polovina žena (48,5%) nije prijavila nikakve simptome, dok je 11,4% doživelo umerene do teške simptome navedenih pojava. Ostale žene imale su pojave koje se nisu odnosile na istraživanje.

Sve žene su imale simptome, ali su oni bili povezani za širokim spektrom briga kao što su: indeks telesne mase, stambeni status, obrazovanje, radni status, konsumiranje alkohola, pušenje, broj dece, briga o porodici itd.

Svi ovi faktori i njihova međusobna interakcija igrali su važnu ulogu kod žena u menopauzi.

Radni odnos i lični dohodak uslovljavaju stanovanje, zdravstvo, obrazovanje i sigurnost za štednju, buduću penziju, ali i samopoštovanje žena u menopauzi. Volonterski rad takođe doprinosi socijalnim odnosima i statusu, kao i doza samopoštovanja i borba protiv fizičkog i psihosocijalnog stresa.

Stambeni status imo veoma važnu ulogu, jer pokazuje razliku između psihološkog opšteg blagostanja i statusa rizika stambene sigurnosti žena. Velika je i razlika između žena koje žive u nehigijenskim naseljima i u finansijski bolje stojećim naseljima.

Manje bogate žene imaju veće imaju šanse za dobijanje nadoknade iz sistema socijalne zaštite, ukoliko su starateljke. To može objasniti zašto je status staratelja u pozitivnoj korelaciji sa psihološkim blagostanjem žena sa nesigurnim stambenim statusom…

Zaključak

Snaga povezanosti umerenih i ozbiljnih faktora koji utiču na zdravlje i ukupno psihofizičko stanje kod žena u srednjim godinama trebalo bi da bude bitna za sve zdravstvene radnike koji brinu o ženama. Na osnovu ovih informacija lekari mogu da razumeju „stvarno stanje“ žena u menopauzi i uoče probleme koji ih najviše muče, kako bi preduzeli adekvatne tretmane i terapije.

Srodni članci:

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.