najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Mladi i stres

Prema novom istraživanju Američkog udruženja psihologa, mlade osobe starosti od 18 do 33 godine, najviše su izložene stresu u odnosu na druge starosne grupe.
Na skali od 1 do 10, pripadnici mlađih generacija imaju ocenu 5,4, što je znatno više od nacionalnog proseka od 4,9. Ovi podaci su doneti na osnovu anketiranja više od 2.000 ljudi.
„Jasno je da postoji niz pritisaka sa kojima se suočavaju mladi ljudi i da oni mogu uticati na povećanje stresa. Dobijanje posla, zasnivanje porodice i vraćanje studentskih kredita – sve su to stresne stvari. A mladi imaju velike poteškoće sa pronalaženjem posla zbog sve veće stope nezaposlenosti“, kaže Norman Anderson, direktor Američkog udruženja psihologa.
Mlade osobe takođe ne osećaju da dobijaju dovoljnu podršku od zdravstvenog sistema. Samo 25% njih je ocenilo zdravstveni sistem najvećom ocenom, u poređenju sa 32% ostatka populacije.
Pored toga, 49% mladih je izjavilo da nisu dobro upravljali svojim stresom, a samo 23% da im doktor u velikoj meri pomaže da vode zdrav način života. Samo 17% smatra da im lekar dovoljno pomaže u upravljanju stresom.
Istraživači navode da oni koji imaju dobru podršku za upravljanje stresom od strane lekara, prolaze mnogo bolje od onih koji to nemaju, a prema njihovom istraživanju, osobe koje pate od hroničnih bolesti prijavile su u anketi čak i manju podršku za upravljanje stresom nego osobe bez hroničnih zdravstvenih problema.
Uprkos tome što osobe koje pate od hroničnih bolesti češće od većine ljudi idu kod lekara, samo 25% njih kaže da dobija dovoljno podrške za upravljanje stresom od svog lekara. A 41% tih ljudi smatra da je njihov nivo stresa u porastu u poslednjih godinu dana.
Ovo istraživanje je pokazalo da je jaz između onoga što je ljudima potrebno da upravljaju stresom i onogo što zdravstveni sistem pruža evidentan u svim uzrastima.
Na primer, 32% ispitanika je izjavilo da je veoma važno razgovarati sa svojim lekarom o stresu, ali samo 17% je reklo da se to dešava često ili uvek.
Pri tom je 53% osoba reklo da dobija malo ili nimalo pomoći za upravljanje stresom od svog lekara, a 39% je izjavilo da ima malo ili nimalo podrške za druga pitanja u vezi sa načinom života. Oni koji su osećali da nisu dovoljno podržani, češće u odnosu na druge smatraju da je njihov stres porastao tokom prethodne godine.
Ovaj problem je izraženiji kod 20% Amerikanaca koji za sebe smatraju da su izuzetno pod stresom. Među njima, 69% je izjavilo da je izloženost stresu povećavana u poslednjih godinu dana. Međutim, 33% nikada nije razgovaralo o povećanju stresa sa svojim lekarom.
Istraživanje je otkrilo da mnogi ljudi znaju da je kontrola stresa veoma važna za dobro zdravlje, ali kod više od jedne trećine ispitanika, nivo stresa je u porastu.
Napomena
Nije nam poznato koliko je naša omladina izložena stresu, ali je sigurno da je situacija kod nas mnogo gora nego što je navedeno u pomenutim istraživanjima. Činjenica je da je u našem okruženju siromaštvo prisutnije nego u Americi, a nezaposlenost mnogo veća. Pored toga, naša populacija starosti od 18 do 33 godine izložena je mnogo većim problemima nego mladi Amerikanci. U našim zdravstvenim ustanovama su velike gužve, tako da lekari nemaju dovoljno vremena ni za „ozbiljne pacijente“ a kamoli za omladinu izloženu stresu. Još jedna otežavajuća okolnost po našu omladinu jeste ta da veoma mali broj mladih ima dovoljno novca da ode kod privatnog lekara da potraži pomoć.
Iz ovoga bi trebalo da izvučemo pouke i da se potrudimo da bar porodica pruži psihološku pomoć mladima. Takođe bi bilo korisno da o ovim problemima vode računa nadležni državni organi, obrazovne institucije, a naročito ministarstvo zdravlja.

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike