Internet lečenje

Danas je internet dostupan svima, pa dolazi do pojave različitih sajtova koji mogu pomoći ljudima u borbi protiv raznih bolesti. Tako je pre izvesnog vremena u Velikoj Britaniji formiran sajt koji nastoji da ukaže na simptome gripa, kako bi ih ljudi ublažili ili čak sprečili širenje gripa.

Foto: StartupStockPhotos/Pixabay.com

Foto: StartupStockPhotos/Pixabay.com

University of Southampton je pre nekoliko godina započeo projekat PRIMIT, kojim preko sajta daje četiri sesije nedeljno da bi podstakao ljude da uče i koriste jednostavne tehnike kako bi izbegli i sprečili širenje virusa i gripa.

Kako bi testirali ovaj sajt, istraživači su proučavali 16.000 domaćinstava u Velikoj Britaniji (20.666 ljudi) u periodu od 2011. do 2013. godine.

Volonteri su praćeni 16 nedelja i trebalo je da prijave bilo kakve respiratorne infekcije, trajanje simptoma, kao i to da li je još neko od članova porodica ima slične simptome.

Nakon postavljanja veb saveta, 14% je smanjilo rizik od respiratornih infekcija, a 20% od gripa sa visokom temperaturom, dok je potreba za lekarom i upotreba antibiotika nakon respiratornih infekcija smanjena za 10-15%.

Suština ove studije je internet program za podsticanje pranja ruku i drugih preventivnih mera, kako bi se smanjio rizik od infekcija. Razlog za pokretanje ovakvog projekta jeste veći broj stanovnika tokom zime koji obole od kašlja, prehlade, upale grla i drugih respiratornih infekcija.

Mnogi profesori smatraju da je internet važan izvor informacija u toku pandemije gripa i da može dovesti do smanjenja širenja gripa. Sa druge strane, smanjenje broja obolelih dovodi i do smanjenja troškova zdravstvenih ustanova, odnosno socijalnog osiguranja.

Zaključci

Kao zaključak ove studije navodi se promocija pranja ruku i drugih preventivnih mera kako bi se sprečio prenos infekcija, kao i ušteda novca kroz manji broj recepata za antibiotike, a ta ušteda kroz smanjenje lečenja antibioticima vodi smanjenju otpornosti bakterija na antibiotike, što je veoma značajno.

I ovde se vidi koliko internet i sredstva javnog informisanja mogu doprineti promociji dobrih zdravstvenih navika.

Ostavite komentar

Ostavite komentar