U trendu

Vazdušni jastuk – blagoslov ili prokletstvo?

Američka institucija za zaštitu u saobraćaju National Highway Traffic Safety Administration je izračunala da u SAD na 1.000 osoba kojima je vazdušni jastuk spasio život, dolazi 57 onih koji bi još živeli da nisu doživeli bliski susret sa njim. Kako je moguće da jedan sistem koji je napravljen sa namerom da spašava ljudske živote, može da bude smrtonosan? Kada dođe do sudara kod koga se aktivira vazdušni jastuk, on se putem kontrolisane eksplozije u deliću sekunde puni sa preko 100 litara vazduha. Samo na taj način on može da probije oplatu kojom je prekriven i pravovremeno da dočeka i zaštiti putnike.

Za putnike koji su vezani sigurnosnim pojasom i nalaze se na pravom rastojanju od vazdušnog jastuka, on pruža efikasnu zaštitu. Ali to isto ne važi za putnike koji u trenutku aktiviranja vazdušnog jastuka ne sede pravilno na svom mestu ili mu se nalaze preblizu. Tada on može da predstavlja i smrtnu opasnost, jer zbog svog eksplozivnog širenja kontakt sa njim liči na udarac maljem, što može da dovede do teških povreda, kao što su fraktura lobanje i prelom vrata. Naročito su ugrožena mala deca koja sede u tzv. Reboard-dečjim sedištima koja se montiraju na suvozačko sedište okrenuta nasuprot smeru kretanja vozila. Neki proizvođači automobila su zato već počeli da ugrađuju mogućnost isključivanja suvozačkog vazdušnog jastuka preko odgovarajućeg tastera, što najčešće ne spada u serijsku opremu vozila.

Da bi se ovakve nezgode ubuduće izbegle, automobilska industrija punom parom radi na inteligentnim sistemima koji će senzorima nadzirati unutrašnjost vozila. U Siemens VDO Automotive-u se mozga oko mehanizma koji pomoću 3D-kamere i senzora za težinu u sedištima treba da prepozna da li i u kom položaju se putnici nalaze na sedištima. Kod krupnih i teških osoba sistem inicira vazdušni jastuk sa punim intenzitetom, a kod lakših osoba slabije. Ukoliko putnik ne sedi u ispravnom položaju, eksplozivno punjenje vazdušnog jastuka se pali sa zadrškom da ne bi ugrozilo putnika.

Proizvođači automobila su pod pritiskom, jer SAD 2004. godine žele znatno da pooštre zakonske propise u vezi sa vazdušnim jastucima. Prema predviđanjima stručnjaka individualni sistemi sa višestepenim paljenjem vazdušnih jastuka verovatno do tada još neće dostići tržišnu zrelost. Zato će u prvoj fazi elektronika u automobilima potpuno isključiti vazdušni jastuk ukoliko putnik sedi u zoni opasnosti. Bilo kako bilo, sigurno je svakome draže da ga za ne-daj-bože dočeka jastuk umesto vetrobrana.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike