Automatsko održavanje Windows-a

Sa instalacijom Windows-a dolaze vam brojne alatke za održavanje sistema. U ove alatke spadaju Disk Defragmenter, ScanDisk, Disk Cleanup, BackUp, a naći ćete ih ako krenete od dugmeta „Start“ i nastavite dalje putanjom „Start> Programs> Accessories> System Tools“. Ove alatke možete pokretati pojedinačno i po potrebi, ali možete i potpuno automatizovati njihovo pokretanje i na taj način obezbediti automatsko održavanje sistema. Ovo ćete uraditi uz pomoć, takođe ugrađene, sistemske aplikacije Maintenance Wizard-a.

Tako recimo možete zadati da se u određeno vreme vrši defragmentacija diskova, brisanje nepotrebnih fajlova (Disk Cleanup) ili npr. kreiranje rezervnih sigurnosnih kopija. Izaberite „Start> Programs> Accessories> System Tools>Maintenance Wizard“ i pokrenućete čarobnjak koji će vas voditi kroz podešavanja. U prvom koraku imate mogućnost izbora dve vrste podešavanja; Express – podrazumevano podešavanje bez vaših korekcija i Custom – gde vi vršite sva podešavanja. Izaberite Custom i kliknite „Next“. U sledećem koraku bićete upitani za vreme pokretanja alatki za održavanje. Preporučeno je da sistem non-stop bude uključen, a da se zadaci održavanja izvršavaju tokom noći, dok vi ništa ne radite (ili možda i radite). Kliknite „Next“ i pređite na sledeći korak gde se određuje vreme pokretanja programa za defragmentaciju, čijim radom ubrzavamo pokretanje svih aplikacija. Možete prihvatiti ponuđeno vreme i interval, a možete izvršiti sopstveno podešavanje klikom na dugme „Reschedule…“. Takođe, možete i onemogućiti redovno pokretanje programa, izborom radio-dumgmeta „No, do not defragment my disk.“.

Klikom na „Next“ preći ćete u sledeći korak gde vršite ista podešava kao i u prethodnom koraku, s tim što se ovde radi o programu za skeniranje diska, ScanDisk, čija se povremena upotreba naročito preporučuje. Naredni korak je namenjen podešavanju brisanja fajlova, odnosno „čišćenju“ sistema od nepotrebnih fajlova. Tipove fajlova koji vam nisu potrebni (uglavnom privremeni fajlovi) možete odrediti klikom na dugme „Settings“. Kada ste sve podesili, kliknite „Next“ i preći ćete u poslednji korak gde ćete dobiti listu sa poslovima koje ste upravo zadali. Klikom na „Finish“ završićete operaciju automatizacije održavanja sistema. Na vama ostaje da samo radite i više ne obraćate pažnju na sistem.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.