U trendu

Cisco unapređuje svoje mrežne prolaze

Američki Cisco Systems je objavio da je svoju seriju mrežnih prolaza AS5000 nadogradio tako da se omogući pristup serverima koji prenose govor, podatke, faksove i služe za bežične komunikacije.

Mrežni prolazi su uređaji koji se koriste da bi se povezale dve mreže (danas se najčešće koriste za povezivanje lokalne intranet mreže i Interneta). Cisco-ova inovacija se sastoji u tome što, umetsto da se jedan prolaz koristi za prenos telefonskih razgovora preko IP mreže, a drugi za Internet i druge vrste prometa podataka, obe funkcije se objedinjuju u istom uređaju. Sasvim sa tim je i naziv ovog novog pristupa u arhitekturi mrežnih prolaza – “Bilo koja usluga preko bilo kog priključka” (“Any Service Any Port”, ASAP). Njegova suština je u tome što se koriste slojevi koji “preslikavaju” aplikacije na univerzalne priključke i obratno, pri čemu se sakupljaju i podaci bitni za obračun plaćanja prenosa.

Ključna poboljšanja koja su pretrpeli čipovi za digitalnu obradu signala (Digital Signal Processing, DSP) su ono što je koncept ASAP učinilo mogućim, kaže Metju Lodž (Matthew Lodge), rukovodilac Cisco-ovog odeljenja za pristup uređajima na udaljenim lokacijama, dodajući da su DSP čipovi u stanju da pretvore audio ili video signale u multimedijske tokove podataka: “Primarni pokretač cele priče je tehnologija digitalnih procesora signala. Suština je u tome da nam više nisu potrebni različiti procesori iz ove klase za različite vrste signala, već se sve može obaviti pomoću istih procesora”, kaže Lodž. On još dodaje da su DSP čipovi postali i brži i sadrže više memorije, što im, sve zajedno, omogućava da pokriju sve funkcije za koje je ranije bio potreban veći broj monofunkcionalnih procesora, te da se nametnu kao ključna tehnologija.

Manjim dobavljačima usluga se, ovako, pruža mogućnost da ASAP prolaze koriste da bi ponudili nove usluge, poput korišćenja pozivnih kartica ili bežičnih veza, dok velike telefonske kompanije mogu svoj interes prepoznati u mogućnosti da, korišćenjem ASAP umesto konvencionalnih prolaza, znatno pojednostave infrastrukturu, pa time i održavanje svojih mreža.

ASAP, u smislu softvera, podržava nekoliko komunikacionih protokola. Tu spadaju VoiceXML za prenos glasovnih poruka preko Interneta, Media Gateway Control Protocol (MGCP) za prenos govora preko IP mreža, H.323 za videokonferencije, te Session Initiation Protocol (SIP), koji služi za razne vrste multimedijalnih podataka (video klipovi, igre, chat i sl).

Unapređeni mrežni prolazi iz serije AS5000 su već dostupni na tržištu, a cene se kreću od 14.400 do 85.000 dolara.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.