U trendu

Delphi – Kreirajte vlastiti MP3 Player

Kao što već verovatno znate format MP3 je kompresovani .wav fajl, čiji stepen kompresije ide i do deset puta, pa tako obični muzički fajl koji ima 64MB kada se kompresuje imaće 3-4MB. U sledećim redovima videćemo kako da kreiramo MP3 Player uz pomoć klasične TMediaPlayer komponente. Jedna od najbitnijih osobina ove komponente je DeviceType, koja određuje koje tipove multimedijalnih fajlova možemo otvoriti sa ovom komponentom. Ako malo bolje pogledamo, ovde je navedeno nekoliko tipova, ali nigde se ne spominje MP3. Ako ste mislili da je sa ovom komponentom nemoguće „odsvirati“ MP3 fajlove, pogrešili ste.

Otvorite novi projekt, i formu postavite sledeće komponente:

  • MediaPlayer – podesite samo osobinu „VisibleButtons“, da samo prva tri dugmića ostanu vidljiva (postavite na „True“, ostale na „False“).
  • BitButton – u osobinu „Caption“ upišite „Otvori“.
  • Label – izbrišite sadržaj osobine „Caption“.
  • ProgressBar – osobinu „Smooth“ postavite na „True“, da bi linija napredovanja išla „glatko“.
  • OpenDialog – u polju osobine „Filter“ pritisnite dugmić sa tri tačke da bi dobili filter editor. Kada vam se otvori editor, u polje „Filter Name“ unesite „MP3 fajlovi“ i u polje Filter unesite “ *.mp3 „.
  • Timer – ovde samo proverite da je osobina „Interval“ postavljena na 1.000 milisekundi odnosno 1 sekund.
Kada ste postavili na formu sve ove komponente (kao na slici) i podesili odgovarajuće njihove osobine, ostaje samo da unesete sledeći kod (vrlo mali):


procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
with OpenDialog1 do
if Execute then
ProgressBar1.Max := 0;
label1.caption:= OpenDialog1.FileName;
MediaPlayer1.FileName :=OpenDialog1.FileName;
MediaPlayer1.Open;
ProgressBar1.Max := MediaPlayer1.Length;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
if ProgressBar1.Max0 then
ProgressBar1.Position := Mediaplayer1.Position;

end;


Pokrenite projekat pritiskom na „F9“ i imaćete funkcionalni MP3 Player koji otvara jedan po jedan fajl, uz malu doradu možete daodati da „odsvira“ i celu listu numera.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.