Delphi – Mogućnosti štampanja

Windows preko dijalog prozora „Print Setup“ i „Print“ nudi uobičajena podešavanja štampača i onoga što želite da štampate, a sve ovo možete da iskoristite u Delphi projektu. Dijalog prozor „Print“ se koristi direktno pre štampanja, a prozor „Print Setup“ vam služi za detaljno konfigurisanje štampača. Rad u Delphi-ju sa ovim dijalozima je omogućen preko VCL komponenti „PrintDialog“ i „PrinterSetupDialog“, koje se nalaze na paleti „Dialogs“.

Kada želite da korisnicima svojih programa omogućite štampanje, selektujte komponentu „PrintDialog“ sa palete i postavite je na formu. Prozor za dijalog prikazaćete pozivom pripadajuće metode „Execute“:


PrintDialog1.Execute;

Ova komponenta poseduje samo ovu metodu i nema nijedan događaj, tako da sva podešavanja što se tiče štampanja vrši korisnik, ili vi kao programer preko sledećih osobina komponente:
  • Copies – pomoću ove osobine određujete broj kopija za štampanje i možete ga podesiti pre poziva dijaloga.
  • FromPage – definiše početnu stranu, kada je aktivirana opcija štampanja određenog opsega.
  • MaxPage – dve osobine „Min-Max Page“ služe da definisanje opsega štampanja. Ovo važi ako je aktivna opcija štampanja određenog opsega. MaxPage definiše broj poslednje strane u opsegu, koja se inače definiše ručno preko polja „To“.
  • MinPage – osobina određuje početnu stranu štampanja, koja se inače definiše ručno preko polja „From“.
  • PrintRange – ovom osobinom podešavamo radio-dugme za regulisanje, kada je dijalog prozor inicijalno prikazan.
  • Collate – opcija kojom se grupišu stranice pri štampanju. Ako je postavljena na „True“, kopije će biti grupisane.

„PrinterSetup“ nema osobina, metoda i događaja. Jedina metoda koja se koristi je „Execute“ i služi za poziv dijaloga:


PrinterSetupDialog1.Execute;

Ovo je sve što je potrebno, vrlo je jednostavno, pa tako da uvek možete da obogatite vašu aplikaciju ovom opcijom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.