Dozvoljeno kloniranje hibrida ljudi i životinja

Početak 2008. godine doneo je za naučne krugove u Velikoj Britaniji revolucionarnu odluku britanskih vlasti. Naime, one su odobrile izvođenje spornih eksperimenata sa stvaranjem hibridnih ljudsko-životinjskih embriona, tako da je Velika Britanija sada jedina zemlja u svetu u kojoj su takvi eksperimenti legalizovani.
Za donošenje ove odluke u ime britanskih vlasti nadležna je HFEA (uprava za ljudsku oplodnju i embriologiju). Dozvolu za obavljanje eksperimenata dobili su istraživači s britanskog Kraljevskog koledža (King’s College London) i Univerziteta Njukasl (University of Newcastle). Cilj istraživanja su eksperimenti koji vode ka uspešnijem lečenju Parkinsonove, Alchajmerove i drugih takozvanih mitohondrijskih bolesti, koje se javljaju u slučaju faličnog DNK genoma neophodnog za razvoj ćelija.
Na eksperimentima s kloniranjem embriona radi se već godinama, pored Velike Britanije, i u Kini, SAD, Kanadi. Sigurno ste videli fotografiju simpatične ovčice Doli, prvog kloniranog sisara u svetu. Međutim, dosad su svi eksperimenti rađeni (uglavnom) bez kombinovanja ljudskih i životinjskih ćelija. Pored otkrivanja novih načina lečenja pomenutih bolesti, cilj stvaranja životinja s ljudskim genomima je i obezbeđenje hibrida čiji će organi (srce, pluća) moći da posluže za transplataciju.
Ljudsko-životinjski hibridi stvaraće se ubacivanjem ljudskog DNK u praznu životinjsku jajnu ćeliju. Sada se eksperimenti vrše s ljudskim jajnim ćelijama preostalim posle lečenja neplodnosti, a njih ima vrlo malo. Kombinacijom sa životinjskim jajnim ćelijama nastaće citoplazmični hibridni embrion (cibrid), koji će 99,9 odsto biti ljudski, a 0,1 odsto životinjski. Po zakonu, tako stvoren embrion moći će da živi samo 14 dana, a posle toga se mora uništiti. Naučnici će, prema tome, morati da to vreme maksimalno iskoriste za svoja istraživanja.
Takođe, svaki zahtev za stvaranje hibridnog embriona biće posebno razmatran. Britanske vlasti će to kontrolisati, a pri tom će morati da se neprekidno nalaze na unakrsnoj vatri između naučnika s jedne strane i protivnika ovog odobrenja s druge (pripadnici religijskih grupa, udruženja za zaštitu nerođene dece, životinja i mnogih drugih). Protivnici ovu dozvolu smatraju kršenjem svih etičkih i moralnih normi. Iz tih razloga ni u jednoj drugoj zemlji u svetu nije dozvoljeno kloniranje hibridnih embriona, ali ima mnogih zemalja u kojima je zabranjeno i kloniranje „čistih“ ljudskih i životinjskih embriona.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.