Dramatičan izveštaj UN: preti nam – masovno izumiranje (foto)

Već postoji oko milion ugroženih vrsta, ritam se ubrzava tako da je priroda koja omogućava život čovečanstvu osuđena na propast ukoliko se ne dogodi „duboka promena“ modela proizvodnje i potrošnje ljudske vrste.

U izveštaju bez presedana grupe stručnjaka UN o ekološkom sistemu, prikazana je sumorna slika budućnosti ljudske vrste čiji opstanak zavisi od prirode.

„Ugrožavamo same osnove naše privrede, načina opstanka, bezbednosti hrane, kao i naše zdravlje i kvalitet života u celom svetu“, naveo je danas predsednik grupe stručnjaka UN Robert Votson.

Prema njegovima rečima, 75 odsto kopnene životne sredine ugroženo je krčenjem šuma, intenzivnom poljoprivredom, rastućom urbanizacijom i rudnicima. Votson je dodao da je ljudskim aktivnostima ugroženo i 66 odsto morske sredine.

Rezultat je milion ugroženih životinjskih i biljnih vrsta od oko osam miliona na Zemlji, navodi se u izveštaju i dodaje da se narednih decenija predviđa nastavak takvog trenda ako se ništa ne preduzme.

Stručnjaci su dodali da čak i ako se poštuje sporazum o klimatskim promenama, koji ima za cilj da zagrevanje planete ne bude veće od dva stepena Celzijusa, promene klime bi mogle da se nastave zbog drugih faktora.

U izveštaju se dodaje da su promene neophodne u poljoprivredi ali i u potrošnji. Stručnjaci su naveli da pozdravljaju sve veće pozive za promene navika u ishrani, sa više povrća i manje mesa i mlečnih proizvoda koji imaju negativni uticaj na biodiverzitet, klimatske promene i opšte zdravlje ljudi.

„Takve duboke promene izazvaće otpor onih koji imaju direktne interese, ali takvo protivljenje treba da prevaziđe zbog opšteg interesa“, rekao je Votson.

(Beta/AFP)

3 komentara
  1. Vladimir Duboka

    Zabrinut sam zbog postojanja velikog rizika od brzog, katastrofalnog, pogoršanja uslova života ljudi i životinja i mogućeg izumiranja, usled pogoršanja koja bitno ugrožavanja stanje ekologije planete.Zbog toga sam se angažovao i lično, što se vidi iz komentara. Problem je još veći usled neodgovarajućeg i nedovoljnog delovanja na uzroke i posledice navedenih rizika. Da bi se nedostaci otklonili hitno je potrebno: A-Osnivanje institucije za očuvanje i poboljšanje stanja ekologije planete. Rešenje: Osnivanje nove agencije UN. Nova agencija UN imala bi mandat za očuvanje i poboljšanje stanja ekologije planete, sa ovlašćenjima analognim ovlašćenjima za upotrebu sile. Način rada: Od država, preko regiona i kontinenata, u okviru Agencije UN, osnovalo bi se : 1-Fond za finasiranje delatnosti Agencije. 2- Institucija za prikupljanje sredstva za finasiranje delatnosti Agencije. 3-Agencija za naučna istraživanja i propisivanje mera zaštite i rehabilitacije. 4-Institucija za sprovođenje operativnih mera propisanih na osnovu naučnih istraživanja. 5-Prikupljanje i selekcija ideja. Radilo bi se na principu Akceleratoara. Za ideje koje bi se usvojile izradio bi se plan sprovođenja propisanih mera i na osnovu toga pristupilo realizaciji. Radi prikaza nedostataka postojećeg stanja za zaštitu i rehabilitacije ekologije navodim svoj primer. Izumeo sam nove tehnologije za zamenu postojećeg pogona transporta, zasnovanih na sagorevanju fosilnih goriva, elektromotornim. Tehnologije su zasnovane na proverenim rešenjima, kao što je elektroželeznica, tramvaji i trolejbusi. Novost je u tome što se u primenu uvode novi izumi: I- Elektrificirani auto i aero putevi. II-Putnička vozila, sa eletro pogonom, za elektrificirane auto puteve. III-Trolejbusi za elektrificirane auto puteve. IV- Tretna vozila, za elektrificirane auto puteve. V-Leteći trolejbusi za elektrificirane aero puteve. VI-Leteća elektroželeznica za elektrificirane aero puteve. VII-Avioni, sa elektromotornim pogonom, za elektrificirane aero puteve. Nove tehnologije bi za napajanje elektropogona, navedenih vozila i letilica, koristile infrastrukture postojećihn elektroželeznica, autoputeva i drugih puteva, tako što bi im dogradili nove napojne vodove, odnosno napojne mreže ili bi se pravili novi objekti. Nove tehnologije bi mogle brže i u mnogo većoj meri da se koriste od svih postojećih, za istu namenu. Kao pojedinac nemogu da pokrenem realizaciju novih tehnologija. Kada bi postojala navedena institucija, Agencija UN, to bih lako uradio.Moj komentar treba ozbiljno tretirati s,obzirom da, uspešno, stvaram izume preko 60 godina, što potvrđuje Nagrada „Zlatna medalja Nikola Tesla“ koja mi je dodeljena za izum“Kombajn za branje voća“. Izvodljivost izuma potvrđuje kamion, sa elektromotornim pogonom, koji se već koristi na autoputevima Nemačke. Projekat je realizovao proizvođač automobila Wolkswagen. U ovoj situaciji molim da vaša institucija prosledi moj komentar, grupi UN, koja je napisala ovaj izveštaj, postojećim ekološkim institucijama i pokretima, a meni dostavite kopije. Ispunjavanjem moje molbe dali bi ste konkretan doprinos spašavanju planete. S,poštovanjem Vladimir Duboka B-Mech.Eng.

  2. Radeta

    Dobra vest…

  3. AA ( americki alah)

    imaju termostat da naviju na 2 stepena? Koje gluposti

Napišite komentar