U trendu

Excel – Sumiranje N najvećih vrednosti u nesortiranom bloku

Ako imalo bolje poznajete funkcije Excel-a, onda vam je sigurno poznata funkcija LARGE, koja vraća n-tu (samo jednu) najveću vrednost iz zadatog bloka ćelija, gde je n drugi argument funkcije.

Pretpostavimo da želite da sumirate pet najvećih vrednosti unutar jednog niza od 50 ćelija. Biće nam potrebna formula koja poziva funkciju LARGE pet puta, te koja potom sumira rezultate poziva funkcije. Naredna formula, u kojoj smo pretpostavili da su brojke locirane u blok od 50 ćelija nazvan „Blok“, rešiće naš problem:


=LARGE(Blok,1)+ LARGE(Blok,2)+
LARGE(Blok,3)+ LARGE(Blok,4)+ LARGE(Blok,5)

Ali, ukoliko ste upoznati sa korišćenjem nizova formula, evo i drugačijeg – jednostavnijeg rešenja:


=SUM(LARGE(Blok,{1,2,3,4,5}))

Ova formula prvo propušta niz od pet vrednosti kroz funkciju LARGE, a zatim koristi funkciju SUM da bi sabrala vrednosti koje su vraćene funkcijom LARGE. Ono što je bitno da zapazite jeste da su vrednosti od 1 do 5 zatvorene unutar vitičastih zagrada, a ne unutar običnih zagrada. Pošto se radi o formuli niza (nizovnoj formuli), nakon unosa cele formule pritisnite kombinaciju tastera [Ctrl+Shift+Enter] umesto samo tastera Enter.

Kada je potrebno da saberemo veliki broj najvećih vrednosti, prethodna formula bi bila znatno veća i kabastija. Na primer, ako bismo želeli sa sumiramo 20 najvećih vrednosti iz određenog bloka ćelija, formula bi morala da sadrži listu od 1 do 20. Na svu sreću, postoji mogućnost generalizacije stvari, a onda bi prethodna formula izgledala ovako:


=SUM(LARGE(Blok,ROW(INDIRECT („1:20“))))

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.