U trendu

Word – Poravnavanje zaglavlja službenih dokumenata

Ukoliko u firmi redovno sastavljate dopise, ponude, obaveštenja, ugovore, i druge službene dokumente, onda ste se sigurno susreli sa problemom poravnavanja teksta u zaglavlju dokumenta. Kao što znate, u zaglavlje službenih akata, na levoj strani idu generalije sastavljača (pošiljaoca, ponuđača) dokumenta, a na desnoj strani osnovni podaci o onome kome je upućen dati dokument. Problem se sastoji u tome, što u jednom redu ovakvog zaglavlja, tekst treba istovremeno da se poravna i u odnosu na levu, i u odnosu na desnu marginu. Levo se poravnavaju podaci o onome ko sastavlja dokument, a desno podaci o primaocu dokumenta.

Rešenje je vrlo jednostavno, uz upotrebu tabulatora za poravnavanje. Sledite sledeći postupak, da biste uredili zaglavlje na ovaj način:

  1. Otvorite novi dokument u Word-u i pokazivač miša postavite u prvi red zaglavlja.
  2. Sada ćemo postaviti tabulator desnog poravnavanja. Kliknite više puta dugme za izbor vrste tabulatora, koje se nalazi sa leve strane horizontalnog lenjira. Klikćite dok ne dobijete tabulator desnog poravnavanja (obrnuto latinično slovo L).
  3. Kliknite na horizontalni lenjir, u blizini desne margine (početak sive površine lenjira) radi postavljanja tabulatora. Ukoliko niste zadovoljni udaljenošću od desne margine, slobodno prevucite postavljeni tabulator (Drag“n“Drop).
  4. Ukucajte podatke o sastavljaču dokumenta u prvi red, pa pritisnite taster „Tab“ na tastaturi. Pokazivač miša će „skočiti“ do postavljenog tabulatora.
  5. Unesite podatke primaoca u prvom redu. Uneti tekst će biti poravnat udesno.
Ako sada pritisnete „Enter“ prebacićete se u sledeći red-pasus sa istim podešavanjima (levo i desno poravnavanje). Da ovu proceduru ne bi svaki put izvodili, trebalo bi da definišete stil (Style) koji će automatski primenjivati ovo formatiranje. Definisanje stila je vrlo lako, samo kliknite u ovaj prvi red-pasus koji smo definisali, pa kliknite u listu „Style“. Markiraće se naziv trenutnog stila, te preko njega unesite novi, recimo „SluzbZaglavlje“ i potom OBAVEZNO pritisnite „Enter“ na tastaturi radi snimanja novog stila.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.