U trendu

HTML – Opis taga IFRAME

U ovom prilogu ćemo vam pojasniti malo poznati HTML tag <IFRAME> i njegovu ulogu. Ovaj tag je definisan verzijom 4.0 HTML standarda, a Microsoft ga podržava od verzije 3.0 Internet Explorer-a. „IFRAME“ je skraćenica od „Inline Frame“, što znači unutrašnji okvir („u istoj liniji“), u koji se mogu čitati drugi različiti oblici, pa i cela HTML stranica. Za razliku od običnog <FRAME> taga, IFRAME može da se postavi bilo gde na stranici, pa i u okviru jedne ćelije. Evo i sintakse taga i njegovih atributa:


<IFRAME>…</IFRAME>

A evo i najvažnijih atributa:
  • SRC – URL stranice koja se učitava u dati okvir.
  • NAME – naziv okvira.
  • WIDTH – širina okvira u pikselima ili procentima.
  • HEIGHT – visina okvira u pikselima ili procentima.
  • ALIGN – poravnavanje okvira koje može biti [ top | middle | bottom | left | right ].
  • FRAMEBORDER – ivica okvira koja može biti [ 1 | 0 ].
  • MARGINWIDTH – širina margine, u pikselima (leva, desna margina).
  • MARGINHEIGHT – visina margine, u pikselima (gornja, donja margina).
  • SCROLLING – posedovanje klizača, koje može uzimati vrednost [ yes | no | auto ].
Najinteresantnija stvar kod ovog taga je što gotove HTML stranice možemo učitavati dinamički, u hodu. Tako da, na ovaj način, možemo neprimetno ostvariti učitavanje nekog sadržaja u dati deo stranice (npr. ćeliju neke tabele), ali pod uslovom da ukinemo prikaz klizača (SCROLLING=NO).

Evo i primera kako se u jednu stranu učitava sadržaj druge stranice, preko <IFRAME> taga:


<BODY>
<TABLE ALIGN="Center" border="1" CELLSPACING="0"
CELLPADDING="0" WIDTH="500">
<TR ALIGN="left" VALIGN="top">
<TD ALIGN="left" VALIGN="top" >
</TD>
<TD ALIGN="left" VALIGN="top" >
<IFRAME src="Stranica.htm"
width="200" hight="200" scrolling="No">
</IFRAME>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.