U trendu

JavaScript – Manipulacija sa Status bar-om

Iz sledećih primera videćete kako možete da manipulišete sadržajem Statusbar-a pomoću JavaScript-a. Statusbar je linija koja se pojavljuje u donjem delu svakog web browser-a i po default-u (podrazumevano) prikazuje link do trenutno prikazane stranice. U JavaScript objektnom modelu, Status osobina pripada objektu „Window“, tako da ćemo sav rad sa sadržejem statusne linije vršiti upravo preko ovog objekta.

U prvom primeru promenićemo tekst koji se prikazuje u statusnoj liniji preko funkcije „PodesiTekst“, koju ćemo kreirati:


<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<SCRIPT Language=“JavaScript“>
<!–
function PodesiTekst() {
window.status =“Novi tekst!“;
}
//–>
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM>
<INPUT TYPE=“button“
VALUE=“Promena teksta“
onClick=“PodesiTekst()“>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Kada pokrenete ovaj primer dobićete jedno dugme na formi koje će biti „okidač“, da se ispiše novi tekst u statusnoj liniji.

U sledećem primeru biće iskorišćen događaj „OnMouseOver“ i osobina prozora „DefaultStatus“, za promenu teksta u status liniji. Kada dođete pokazivačem miša iznad linka prikazaće se nova status poruka, u suprotnom prikazivaće se „default“ poruka:


<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<SCRIPT Language=“JavaScript“>
<!–
function PromenaStatusa()
{
window.defaultStatus = „Premestite
pokazivac iznad linka“
window.status = „Kliknite ovde!“
}
//–>
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<A HREF=“#“ onMouseOver=“PromenaStatusa();
return true“> Novi Link! </A>
</BODY>
</HTML>

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike