U trendu

Kratki Internet rečnik

Ako ste tek zaplovili vodama Interneta sigurno vas zbunjuje ogroman broj nepoznatih stručnih reči, raznoraznih skraćenica, akronima i ostalih računarskih termina. Zato ćemo vam u ovom prilogu predstaviti mali rečnik najbitnijih termina vezanih za Internet.

 • bandwidth – kapacitet prenosa podataka kroz digitalni komunikacioni kanal, meri se bitima u sekundi (bps), kilobitima u sekundi (Kbps), megabitima u sekundi (Mbps)…
 • BBS – digitalna oglasna tabla. U suštini, predstavlja računar sa modemom ili drugim pristupnim uređajem, koji služi kao informacioni servis i centar za razmenu poruka koje su tematski grupisane.
 • bookmark – marker kod Netscape Navigator-a (Favorites folder kod IE), koji predstavlja memorisanu vezu (link) ka nekom sadržaju na Internetu
 • domain – naziv za najviši nivo imena domena u mrežnoj adresi računara u mrežama (između ostalih i na Internetu). Najviši nivo označava vrstu entiteta kojoj pripada data adresa, npr. „.edu“ za subjekte koji pripadaju obrazovnom entitetu.
 • DNS – skraćenica od Domain Name Sistem (Services), a označava bazu podataka u kojoj se čuvaju podaci o imenima domena (npr. krstarica.com) i odgovarajućim IP adresama (npr. 194.247.5.8). Adresu sa imenom domena upotrebljavaju korisnici, a odgovarajući sistemi ih automatski prevode u IP adrese, na osnovu gore pomenute baze podataka. Svaki od domena je jedinstven na čitavoj mreži (pri tom, ta mreža ne mora da bude Internet).
 • FTP – skraćenica od File Transfer Protocol, protokol koji koji je okosnica sistema za prenos fajlova sa računara na računar u TCP/IP mrežama (među njih spada i Internet).
 • HTTP skraćenica od Hypertext Transfer Protocol, koja označava protokol za prenos hipertekstualnih fajlova i pristup informacijama u hipertekst formatu.
 • Firewall – označava zaštitnu mrežnu barijeru, najčešće u softverskom vidu, ali i u hardverskom obliku. Koriste se kod lokalnih mreža radi kontrole komunikacije sa spoljnim mrežama.
 • gateway – uređaj koji omogućava povezivanje dve ili više mreža.
 • IP (Internet protocol) – protokol koji omogućava razdvajanje digitalne komunikacije na pakete, upravlja njihovim kretanjem kroz mrežu, i kasnije, spajanjem tih paketa na odredištu.
 • newsgroups – predstavljaju mrežne diskusione forume na kojima se razmenjuju mišljenja iz raznih tematskih oblasti. Na Internetu postoji približno 40.000 newsgroup-a.
 • netiquette – označava mrežnu etiku, tj. skup etičkih pravila kojih bi se trebalo pridržavati u svakodnevnom korišćenju javnih mreža.
 • webmaster – osoba koja je zadužena za kreiranje i održavanje web stranica.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.