U trendu

Outlook Express – Razvrstavanje pošte

Vremenom, korišćenje bilo kog e-mail klijenta počinje da bude haotično, ako ne budete koristili mogućnost filtriranja poruka i razdvajanja u posebne foldere. Radi se o tome da svu vašu poštu možete da kategorišete po folderima i da kada „skidate“ poštu, da se ona automatski smešta u predviđene foldere. Znači, potrebno je da kreiramo odgovarajući broj foldera i da potom odredimo pravila za njihovo razvrstavanje. Postupak ćemo objasniti na primeru pošte koja nam stiže sa neke mailing liste na koju smo se pretplatili.

Prvo što je potrebno, je da kreiramo folder u koji će se smeštati sve poruke koje dolaze sa date mailing liste.

  • Pokrenite Outlook Express i u levom „Folders“ okviru, kliknite desnim tasterom na „Local Folders“ te iz priručnog menija izaberite „New folder“.
  • U novom dijalogu, u polje „Folder name“ upišite naziv novog foldera, pa onda u donjem stablu odredite gde će se novi folder kreirati. Neka to bude osnovni folder – „Local Folders“, potom kliknite na „OK“.
Sada kada imamo folder, preostaje nam da kreiramo pravilo (message rule) koje će poruke „skretati“ u ovaj folder.
  • Izabraćete meni „Tools> Message rules> Mail“, i u novom dijalogu prećićete na karticu „Mail Rules“.
  • Kliknite na dugme „New“ i otvoriće se dijalog za podešavanje novog pravila.
  • U prvoj, gornjoj sekciji biramo selekcioni uslov. Recimo, da dobijamo poštu (vezano za mailing listu) sa adrese „lista@krstarica.com“. U prvoj sekciji ćemo potvrditi polje „Where From line contains people“, a zatim kliknite u trećoj sekciji na reči „contains people“. Otvoriće se novi dijalog za unos adrese pošiljaoca. Ovde ćete u gornje polje dodati „lista@krstarica.com“ i zatim kliknuti „Add“, i na kraju na „OK“.
  • Potom, prelazimo na određivanje šta uraditi sa poštom koja zadovoljava uslove zadate u prvoj sekciji. Naravno, izabraćemo opciju za premeštanje pošte u određeni folder – „Move it to the specified folder“.
  • Kada ste potvrdili prethodno polje, kliknite na „Specified“ u trećem odeljku, za definisanje odredišnog foldera. U novom dijalogu samo treba da kliknete na folder koji ste prethodno kreirali, i to potvrdite klikom na „OK“.
  • Na kraju, ostaje vam da samo za ovo novo pravilo date neko prigodno ime, koje ćete upisati u polje (4.) – „Name od the rule“.
  • Kliknite na „OK“.
Od sada pa nadalje, sva pošta koja vam bude stizala sa date mailing liste, biće smeštana u odvojeni folder. Ceo ovaj postupak obnovite za svaku novu kategoriju vaše pošte.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.