„Perihard inženjering“ – u skladu sa zahtevima standarda ISO 9002

Privatno preduzeće Perihard inženjering je osnovano 1988. godine, a od 1991. godine je njegovo sedište u Beogradu. Tim sastavljen od tehničara, ekonomista, inženjera, tehnologa, informatičara i magistara nauka se, od samog početka, opredelio za isporuku periferijskog hardvera, sa akcentom na programu kompanije „Hewlett Packard“.

Danas se „Perihard inženjering“ bavi proizvodnjom kompatibilnih toner kaseta za HP laserske štampače i Canon mini-fotokopir aparate, industrijskim remontom toner kaseta za HP laserske štampače i Canon mini-fotokopir aparate, servisiranjem i održavanjem laserskih štampača van garantnog roka i prodajom originalnih HP toner kaseta za laserske štampače, kertridža za HP Desk Jet, Canon, Lexmark i Epson štampače, kao i specijalnog potrošnog materijala za laserske štampače. Po obimu proizvodnje i kvalitetu, a u okviru prve tri pobrojane delatnosti, „Perihar inženjering“ trenutno zauzima vodeće mesto na Balkanu.

Vrlo bitna odlika ove firme je i usaglašavanje sa evropskim kriterijumima – ovakav pristup poslovanju je i omogućio prodor na evropsko tržište i izlaganje na značajnim sajmovima. Prvo „evropsko gostovanje“ se desilo u Briselu, 1999. godine, na IMAGEEXPO izložbi. Naredne godine je usledilo i predstavljanje na pariskom REMAX sajmu, da bi 2001. godine, na istoj manifestaciji, „Perihard inženjering“ bio ne samo izlagač, već i održao seminar na temu „Novi zahtevi ISO standarda verzija 2000. u reciklerskoj industriji“. U skladu sa prethodnim uspesima na međunarodnim izložbama, firma „Perihard inženjering“ namerava da kruniše svoj prodor na evropsko tržište gostovanjem na Međunarodnom sajmu informacionih tehnologija CEBIT u Hanoveru.

Povod za naše gostovanje u firmi „Perihard inženjering“ jesu izuzetni uspesi na domaćem i evropskom tržištu, ali i činjenica da je „Perihard inženjering“ postalo prvo jugoslovensko preduzeće iz informatičke branše, koje je uredilo sistem upravljanja kvalitetom po zahtevima standarda ISO 9002, i to za procese proizvodnje, industrijskog remonta toner kaseta za laserske štampače i mini fotokopir aparate i servisiranja laserskih štampača. Ove su standarde verifikovali ovlašćeni ocenjivači: YUQS 3. maja 2000. godine, i LLOYD“S REGISTER QUALITY ASSURANCE 13. juna 2000. godine.

Internet Krstarica:
Poslednjih godina se dosta govori o ISO sistemu kvaliteta. U čemu se ogleda njegov značaj?

Perihard inženjering:
Međunarodna organizacija za standardizaciju, na osnovu rada svojih komiteta, brine se da se u u međunarodnoj poslovnoj praksi adekvatna pažnja posveti kvalitetu, kako proizvoda, tako i usluga. To je važno ne samo sa aspekta proizvođača koji uspostavlja upravljanje sistemom kvaliteta u svojoj radnoj organizaciji, nego tako uspostavljenim sistemom ocenjuje i svoje podisporučioce, čime se obezbeđuje, uz ostale elemente i zahteve sistema kvaliteta, stabilnost procesa proizvodnje. Sa stanovišta krajnjih korisnika to je veoma važno, jer uspostavljen i održavan sistem kvaliteta garantuje stabilnost proizvoda i usluga. Naravno da se sertifikat određenog sistema kvaliteta ne dobija jednom za svagda, već se sertifikacione provere rade jednom godišnje, od strane nezavisnih ocenjivačkih tela, dok se interne provere obavljaju i više puta godišnje, u skladu sa usvojenom politikom kvaliteta preduzeća.

Informatička industrija u svetu je dobrano odmakla u sertifikacijama raznih kompanija u skladu sa zahtevima standarda iz grupe ISO 9000. Karakterističan podatak je da HP originalne toner kasete nisu sertifikovane u skladu sa ovim zahtevima, ali je „Hewlett Packard“ zahtevao i postigao da podisporučioci delova ili komponenti budu sertifikovani po zahtevima ISO. U Evropi danas u delu informatičke branše koja se bavi toner kasetama za laserske štampače kompanija „BASF“ za svoje toner kasete ima ISO 9001, „Perihard inženjering“ ISO 9002, dok „Armor“ iz Francuske, „Pelican“ iz Švajcarske i „Rank Xerox“ iz Velike Britanije, nemaju adekvatan ISO standard.

Internet Krstarica:
„Perihard inženjering“ je, kao prvi na Balkanu među preduzećima informatičke struke, uveo ISO 9002 standard. Možete li nam nešto reći o tome?

Perihard inženjering:
Borba za ISO 9002 standard nije samo borba da se osvoje određeni zahtevi, dobiju priznanja, diplome… Proces uvođenja ISO standarda u preduzeće „Perihard inženjering“ je kruna trogodišnjeg rada. Kada smo krenuli u postupak uvođenja ISO standarda, dosta kolega iz informatičke branše je bilo vrlo skeptično. Neki nisu razumeli zašto „Perihard“, kada kupuje računarsku opremu za sebe, traži da se izvrši unifikacija matičnih ploča? Zašto se zahteva da oprema koja se ugrađuje u računare „Perihard inženjeringa“ mora da bude jednoobrazna?

Danas, kada pogledamo informatičku industriju, ona se deli na dva tabora: na tabor onih proizvođača kompjuterskih komponenti i opreme koji su sposobni da garantuju sistemski pristup kvalitetu, i kao rezultat takvog pristupa uspevaju da dobiju ili da osvoje, ne samo poverenje kupaca, distributera i partnera u poslu, nego i odgovarajući sertifikat o sistemu kvaliteta koji su uveli u svoj poslovni proces, i tabor onih koji nemaju takav pristup. Znamo da su neke kolege, zbog loše situacije na tržištu i slabijih poslovnih rezultata ovih godina, odustali od procesa uvođenja sistema kvaliteta, a možda i zato što je njihova filozofija bila „biti glavni na domaćem tržištu“. Želja nas u „Perihard inženjeringu“, Upravnog odbora, vlasnika i zaposlenih, je da budemo stalno u dosluhu sa željama kupaca, sa potrebama jugoslovenskog tržišta i to nam je dalo za pravo da smatramo da naše znanje i radni potencijal treba plasirati na svetsko tržište.

Ulaznica za svetsko tržište, odnosno tržište Evropske zajednice, je jedinstvena leksika govora. Najrazumljivija leksika govora je rečnik kvaliteta. Zato smo odlučili da naše poslovne procese dovedemo u sklad sa zahtevima ISO 9002 standarda. Zaposlili smo određen broj saradnika koji su se u svojim bivšim radnim sredinama bavili sistemom kvaliteta, angažovali vrlo kvalitetne konsultante, formirali radne timove… Ne govorimo o folkloru, o nameštanju scene, o izradi procedura koje ne slede životne i proizvodne procese u „Perihard inženjeringu“, već smo dobili stručnu i tehničku pomoć, školovali interne ocenjivače, tako da danas u našem preduzeću, koje ima 26 zaposlenih i još 16 honorarnih saradnika, imamo 4 interna ocenjivača. U preduzeću imamo čak i jednog ocenjivača sistema kvaliteta sertifikovanog i registrovanog na listi kod „LLoyd“-a, kao vodećeg evropskog ocenjivača sistema kvaliteta.

Činom dobijanja Sertifikata, međunarodnog i jugoslovenskog, ne smatramo da smo proces okončali. Sledeća etapa će biti tzv. „poslovna izvrsnost“, odnosno „total quality menagement“ i još neki drugi zahtevi koji se nameću pred preduzeća koja vode računa o svojoj sutrašnjici.

Internet Krstarica:
Zašto ste se opredelili baš za ISO 9002, a ne, na primer, za ISO 9014, tzv. ekološki, standard?

Perihard inženjering:
U našem jeziku postoji izreka „Mnogo hteo, mnogo započeo, a kleca mu slabačko koleno…“. Mi smo shvatili da ne možemo ovo ljudskih resursa što imamo da raširimo na preveliki front. Prvo, ISO 9002 zbog toga što „Perihard“ nema vlastito istraživanje i razvoj. Mi imamo jednu vrlo korektnu i vrlo kvalitetnu aplikaciju postojećih svetskih tehnoloških znanja iz domena toner industrije „image supply“-a (imidž suplaja). Odlučili smo da se prvo sertifikujemo u onome što godinama radimo, pošto godinama imamo razmenu tehničkih i nekih drugih informacija sa kolegama iz struke, a borba za ekološki standard je već na posredan način kod nas počela.

„Perihard inženjering“ u svojoj dokumentaciji sistema kvaliteta ima jedan dokument koji se ne zahteva po ISO 9002 standardu, a to je dokument o uklanjanju otpada iz procesa proizvodnje. Mi već sada vodimo računa o otpadu koji nastaje. Kartonsku ambalažu u kojoj nam klijenti dostavljaju prazne kasete prikupljamo i odvozimo kartonaži „Avala“ na preradu. Delove toner kaseta koji ne zadovolje po svojim tehničkim performansama u procesu fazne kontrole proizvoda, bilo da je reč o plastičnim kućištima ili toneru koji prikupljamo sistemom za otprašivanje iz ispražnjenih delova toner kaseta, procesujemo određenim postupcima.

Ovih dana smo dobili jednu studiju instituta iz inostranstva koja govori šta se može učiniti sa starim tonerom koji se nalazi u istrošenim i ispražnjenim toner kasetama. Studija precizira mogućnosti korišćenja tog tonera u asfaltiranju gradskih ulica. U pregovorima smo sa Republičkom direkcijom za reciklažu, sa Ministarstvom za ekologiju i još nekim činiocima, da utvrdimo kada će „Perihard“ biti spreman da odvoji 2 do 3 tone starog tonera i koja će to ulica u Beogradu, a sigurno ih ima nekoliko, biti predmet asfaltiranja uz dodatak tonera kao jedne divne i fine vezivne mase.

Korisna adresa:

  • Perihard.co.yu

    Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.