U trendu

VBScript – Varijable

Varijable su jedan od najzgodnijih načina za skladištenje informacija, u memorijskom prostoru, i to informacija koje će se menjati tokom izvršavanja određenog skripta. Na primer, možete kreirati varijablu nazvanu „BrojKlikova„, koja može da čuva informaciju o tome koliko puta je posetilac kliknuo na određeni deo web stranice. Pri tome uopšte nije važno gde se u memoriji nalazi varijabla, nego je važno da se varijabli pristupa samo preko njenog naziva (za pregled njene vrednosti ili za promenu vrednosti). U VBScript-u varijable se uglavnom definišu kao Variant tip podataka.

Deklarisanje varijabli može biti eksplicitno i to koristeći sledeće ključne reči: Dim, Public i Private. Evo i primera deklarisanja jedne varijable:


Dim BrojKlikova

Takođe, istovremeno možete deklarisati i više varijabli (samo što je potrebno da ih odvojite zarezom):


Dim Gore, Dole, Levo, Desno

Naravno, osim eksplicitnog, možete koristiti i implicitno deklarisanje, jednostavnim korišćenjem naziva varijable u skriptu. Mada generalno, to nije dobra praksa, jer možete napraviti jednu ili više grešaka u pisanju naziva iste varijable, pa možete dobiti neočekivane rezultate rada skripta.

Pri davanju naziva varijablama moramo se držati određenih konvencija, i ograničenja:

  • Naziv varijable mora početi alfanumeričkim znakom.
  • Ne može u sebi imati „prazan“ (blank, space) karakter.
  • Najduži naziv ne sme da pređe 255 karaktera.
  • Mora biti jedinstven u svom opsegu.
Opseg varijable je određen mestom gde ste varijablu deklarisali. Kada ste varijablu deklarisali unutar neke procedure (procedure-level variable), samo kod date procedure može pristupiti toj varijabli, i samo je on može menjati. Ukoliko istu varijablu deklarišete van procedura, biće dostupna svim procedurama u skriptu (script-level variable).

Dodeljivanje vrednosti varijabli ide na sledeći način: naziv varijable se nalazi na levoj strani izraza (u odnosu na znak jednakosti), a sama vrednost koja se dodeljuje na desnoj. Na primer:


BrojKlikova = 200

Vrlo slično se deklarišu i nizovi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.