U trendu

Visual Basic – Konekcija na Internet

Da li je vašoj aplikaciji potrebno da se konektuje na Internet? Ukoliko kreirate na primer e-mail aplikaciju sigurno će vam trebati ova opcija. Ovo ćemo izvesti korišćenjem Internet Explorer-ovog automatskog „dial-up“ podešavanja. Ukoliko kliknete na ikonu „Internet Options“ u Control Panel prozoru, na kartici „Connection“ videćete listu svih mogućih konekcija. Mi ćemo uz pomoć nekoliko API funkcija iskoristiti ove konekcije za uspostavljanje i prekidanje veze sa Internetom. Pazite da vam ne bude potvrđena opcija „“Never Dial a Connection““ jer onda ovaj kod neće raditi (ovo je slično radu Internet Explorer-a).

Sledeći kod postavite u sekciju General – declarations:


Private Declare Function InternetAutodial Lib „Wininet.dll“ _
(ByVal dwFlags As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

Private Const INTERNET_AUTODIAL_FORCE_ONLINE = 1
Private Const INTERNET_AUTODIAL_FORCE_UNATTENDED = 2

Private Declare Function InternetAutodialHangup Lib „Wininet.dll“ _
(ByVal dwReserved As Long) As Long


Potom dodajte i ostali kod u događaj Click dugmeta „Command1“:

Private Sub Command1_Click()

‘upit korisniku da li želi da se konektuje

If InternetAutodial(INTERNET_AUTODIAL_FORCE_ONLINE, 0) Then
MsgBox „Konektovani ste!“, vbInformation
End If

‘automatski početak biranja broja provajdera

If InternetAutodial(INTERNET_AUTODIAL_FORCE_UNATTENDED, 0) Then
MsgBox „Konektovani ste!“, vbInformation
End If

‘diskonekcija ostvarene veze

If InternetAutodialHangup(0) Then
MsgBox „Diskonekcija!“, vbInformation
End If

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.