Word – Kako kreirati pozorišni program (afišu)

Za kreiranje pozorišnog programa (afiše) ne morate koristiti specijalni softver koji se koristi u pripremi za štampu, ceo program možemo kreirati u Word-u. Softverski paket kao što je Word poseduje veliki broj mogućnosti i stalno ćete se iznenađivati šta sve on može da uradi. Pa, da pređemo odmah na izradu jednog pozorišnog programa.

Pokrenite Word, te sa menija izaberite „View> Toolbars> Drawing“, na ekranu će se pojaviti paleta sa alatkama za crtanje.

 • Na istoj paleti kliknite dugme „Draw„, pa iz menija izaberite opciju „Grid„.
 • Pojaviće vam se novi dijalog, u kome treba da potvrdite polje „Display gredlines on screen„.
 • Kliknite na „OK“.
Na papiru će se pojaviti mreža, koja će nam umnogome olakšati pozicioniranje objekata na ekranu, odnosno papiru. Sada ćemo izvršiti podešavanje stranice, tako da od jedne A4 stranice napravimo dve.
 • Iz menija „File„izaberite opciju „Page Setup…“.
 • U dijalogu ćemo podesiti margine, veličinu gornje margine postavite na 1.5cm, veličina za „gutter“ će biti 0.5cm.
 • Pređite na karticu „Paper Size“ i kliknite radio-dugmić „Landscape“ (promena orijentacije papira). Naposletku kliknite na „OK„.
Da bi imali odgovarajući pogled na dokument smanjićemo prikaz (Zoom), kliknite na mali trouglasti dugmić u okviru Zoom polja na Standard paleti alatki, te izaberite uvećanje od 50%. Ukoliko će vaš program sadržati više stranica, pritisnite odgovarajući broj puta kombinaciju „Ctrl+Enter„.

Morate imati na umu da polovljenjem A4 stranice na dve polovine, prva manja stranica predstavlja spoljni omot vašeg programa. Sledeće što ćemo uraditi je da dodamo odgovarajuću grafiku na omot.

 • Sa donje palete izaberite „Rectangle“ alatku za crtanje, poravnajte kursor sa linijama u mreži i nacrtajte pravougaonik.
 • Kliknite desnim tasterom na pravougaonik i izaberite opciju „Format AutoShape„.
 • U sekciji „Fill“ kliknite na polje „Color„, pa izaberite „Fill Effects„. Pređite na karticu „Picture“ i u dnu kliknite na dugme „Select Picture„. Preko standardnog dijaloga pronađite odgovarajuću sliku na disku, kliknite na „Insert“ i na kraju na „OK„.
 • Dodaćemo i naslov programu uz pomoć alatke „WordArt„.
 • Kliknite „Insert WordArt“ alatu na paleti „Drawing„.
 • Izaberite odgovarajući stil, pa unesite naslov predstave u edit polje. Na kraju kliknite na „OK„.
Preostaje nam samo da u program dodamo i tekstualni deo. Ovo ćemo uraditi pomoću tekst-okvira (text-box), pošto je sa njima mnogo lakša manipulacija, nego kada se tekst redovno unese. Kliknite na dugme „Text box“ na paleti „Drawing“ i uz pomoć linija mreže, postavite tekst polje na odgovarajuće mesto. Radi boljeg izgleda celog programa tekst možete podeliti na više sekcija, od koji će svaka biti postavljena u jedno tekst polje. Prednost ovakvog načina rada je u tome što tekst polja možete premeštati gde hoćete, i na taj način brzo menjati izgled programa. Pozicioniranje će vam biti olakšano zbog mreže linija.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.