U trendu

Word – Numerisanje pasusa

Često će vam biti potrebno da izvršite numerisanje pasusa nekih dokumenata, znači, ne numerisanje pojedinačnih linija teksta, već celih pasusa. Ovo se često radi kod određenih pravnih akata i tehničke dokumentacije (uputstava), kada je potrebno da se pozivate na određene stavke – pasuse. Numerisanje možete da vršite sami, ručno pri pisanju samog dokumenta, ili da to prepustite Word-u, da se to automatski odradi. Ako radite ručno, najverovatnije ćete napraviti greške, za razliku od ovog drugog načina.

Numerisanje ćemo obaviti uz pomoć Word-ove opcije „Bullets and Numbering“, u kojoj treba samo da izaberemo jednu od ponuđenih šema za numerisanje (a, i te šeme su izmenljive). Za numerisanje pasusa u nekom tekstu treba uraditi sledeće:

  • Selektujte sve pasuse koje želite da numerišete, pri tome ne moraju svi pasusi u tekstu da budu numerisani. Pri selekciji izostavite naslove, i to putem selekcije uz pomoć tastera Shift i Ctrl. Uzastopne pasuse birajte mišem, držeći pritisnut taster Shift, a pasuse koji su fizički odvojeni naslovima – držeći taster Ctrl i mišem.
  • Potom izaberite meni „Format> Bullets and Numbering“, pa pređite na karticu „Outline Numbered“.
  • Ostaje vam da izaberete jednu od tri gornje šeme za numerisanje (ona treća je „bullet“ orijentisana), jer su one donje rezervisane za numerisanje samih naslova (ukupno četiri šeme).
  • Ako niste baš zadovoljni formatom šeme za numerisanje, kliknite dugme „Customize“ i izvršite dodatna podešavanja.
  • Kada ste zadovoljni šemom, kliknite na „OK“ i pasusi će biti numerisani brojevima 1, 2, 3 itd.
U slučaju da želite da uvedete hijerarhiju u numerisanju pasusa, selektujte pasuse za koje želite da budu podređeni u odnosu na prvi prethodni i pritisnite prečicu sa tastature „Ctrl+M“ (Indent). Dobićete rezultat kao na slici, gde imamo dva pasusa (2.1 i 2.2) koji su hijerarhijski podređena drugom pasusu. Ovim pasusima će se u numerisanju pored pasusa kome pripadaju dodeliti i njihov redni broj u okviru datog hijerarhijskog nivoa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.