Word – Prečice mišem

Poznavanje svih prečica mišem u MS Word-u može da poveća vašu efikasnost i produktivnost. Gotovo svi poznaju osnovnu tehniku sa mišem, tehniku „Drag and Drop“ koja omogućava da kopirate i premeštate tekst bez korišćenja Clipboard-a. Ako želite da premestite određeni tekst uradite sledeće:

 1. Selektujete tekst koji želite da premestite.
 2. Postavite pokazivač miša nad selekciju, i pritisnite levi taster miša.
 3. Držeći pritisnut levi taster, prevucite sadržaj na željeno mesto.
 4. Otpustite levi taster, radi ubacivanja prebačenog teksta.

Za kopiranje teksta, uradićete isto kao i premeštanje, samo što ćete držati pritisnut taster „Ctrl“ dok prevlačite tekst (tokom tački 2, 3 i 4).

Za selekciju teksta postoji mnogo kombinacija, pa ćemo navesti najčešće korišćene:

 • Za selekciju jedne reči – dvostruko kliknite levim tasterom na reč
 • Za selekciju jedne linije – kliknite jednom levo od linije (strelica kurzora će promeniti položaj)
 • Za selekciju više linija – kliknite jednom levo od početne linije i držeći pritisnut taster vucite gore ili dole
 • Za selekciju rečenice – držeći pritisnut taster „Ctrl“, kliknite levim tasterom miša na željenu rečenicu
 • Za selekciju pasusa – kliknite dvostruko levo od pasusa
 • Za selekciju celog dokumenta – držeći taster „Ctrl“ kliknite levo od teksta (bilo gde u tekstu).
Evo ješ nekih prečica kojima pokrećete određene događaje ukoliko negde na radnoj površini Word-a dvostruko kliknete levim tasterom miša:
 • Dvostruki klik na naslovnu liniju (Title bar) – minimiziranje/maksimiziranje prozora
 • Dvostruki klik na „Tab“ oznaku na lenjiru – poziv dijalog prozora „Tabs“
 • Dvostruki klik na oznaku fusnote (Footnote) ili endnote – prikaz teksta fusnote/endnote
 • Dvostruki klik na belu površinu lenjira – poziv dijalog prozora „Page Setup“
 • Dvostruki klik na levu stranu status linije – poziv dijalog prozora „Go To“
 • Dvostruki klik na „REC“ indikator – poziv dijalog prozora „Record Macro“
 • Dvostruki klik na „MRK“ indikator – poziv dijalog prozora „Revisions“
 • Dvostruki klik na „EXT“ indikator – prebacivanje u mod proširene selekcije, simulacija pritisnutog tastera „Shift“
 • Dvostruki klik na „OVR“ indikator – prebacivanje u mod prepisivanja, simulacija pritisnutog tastera „Insert“
 • Dvostruki klik na „WPH“ indikator – poziv pomoći za WordPerfect korisnike.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.