U trendu

Sanovnik: Kamenolom (majdan)

Videti: doći ćeš do nekog imetka, uvećanje imovine.

Raditi u njemu: za tvoj trud nećeš biti dovoljno nagrađen, svađa sa starešinom.

Napišite komentar