EPS demantuje navode o povećanju plata

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštilo je danas da je u 2015. pozitivno poslovao i da je ostvarilo profit od 2,5 milijarde dinara.

“EPS nije uzimao sredstva iz budžeta Srbije ni u 2015. godini, već je po osnovu poreza, doprinosa i taksi u budžet uplatio 65 milijardi dinara, što čini sedam odsto republičkog budžeta”, piše u saopštenju tog preduzeća.

Naglašava se i da su zarade u EPS-u tokom prošle godine isplaćivane u visini sredstava planiranih u Godišnjem programu poslovanja za 2015. godinu na koji je saglasnost dala Vlada Srbije i da je visina sredstava za zarade planirana u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i smernicama Ministarstva privrede za izradu godišnjih programa poslovanja.

“Zakon o javnim preduzećima i Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kontrolišu EPS i prate isplate zarada svakog meseca”, piše u saopštenju.

Dodaje se i da je informacija o ukupnim dugoročnim obavezama EPS-a od milijardu evra poznati podatak i da su to ukupne obaveze po kreditima i to čine reprogramirani krediti nastali pre 1990. godine, projektni zajmovi i zajmovi od komercijalnih banaka.

“Ukazujemo i da u 2016. godini dospeva oko 300 miliona evra od tih milijardu evra, od čega će 200 miliona biti refinansirano pod povoljnijim uslovima u skladu sa ugovorom sklopljenim sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a ostatak od 100 miliona evra biće vraćen u ovoj godini”, navodi se.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je danas da su najveći problem EPS-a veliki troškovi za zaposlene odnosno veliki broj zaposlenih i visoke plate.On je rekao da postoje nagoveštaj i da su plate u EPS-u čak i povećane u 2015. godini, iako je trebalo da budu smanjene, kao i da je veliki problem dug EPS-a od oko milijardu evra i da bi bilo neodrživo, ako bi to palo na budžet Srbije

(Beta)

Ostavite komentar