Briga o mladima u državi daleko od dovoljne

BEOGRAD – Krovna organizacija mladih Srbije ocenila je danas da je briga o mladima u državi daleko od dovoljne i pozvala sve aktere omladinske politike da nastave da doprinose unapređuju položaj mladih i kreiranju podsticajnog okruženja za njihov život i rad.

„Trenutna briga o mladima daleko je od dovoljne, kvalitetne, sveobuhvatne i sistemske“, navela je Krovna organizacija mladih, najviše nezavisno reprezentativno telo mladih, povodom današnjeg Međunarodnog dana mladih.

Organizacija je navela da su Srbiji potrebni mladi u Ustavu kao posebna kategorija.

„Mladi imaju neverovatan potencijal i moraju biti ravnopravni partneri u diskusijama, planiranjima i realizaciji inicijativa“, navodi ta organizacija i dodaje da su mladi odgovornost društva u celini, a politike za mlade su odgovornost svih, a ne samo resornih institucija.

Organizacija navodi da je danas dan kada žele da prenesu poruku da se politike za mlade ne mogu kreirati bez njihovog učešća.
„Međutim, sistemska briga o mladima, kakva je prepoznata Nacionalnom strategijom za mlade za period od 2015. do 2025. godine, podrazumeva niz standarda i mehanizama koji treba da postoje na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou“, navodi se u saopštenju.
Krovna organizacija koja u članstvu ima 95 organizacija mladih iz Srbije pozvala je sve nadležne na predan rad kako bi narednog 12. avgusta mogli da kažemo „Danas je dan… kada imamo sistemsku brigu o mladima“.

Organizacija navodi i da je poverenje mladih u rad institucija, političkih partija, medija, Narodne skupštine i gradskih veća i dalje na niskom nivou.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike