najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Ministarstvo ne nadzire primenu Zakona o pravima pacijenata

Zaštitnik gradjana saopštio je danas da sistem zaštite prava pacijenata nije zaživeo u praksi, jer Ministarstvo zdravlja i lokalne samouprave nisu preduzeli mere na način i u roku propisanim Zakonom o pravima pacijenata.

“Time su načinjeni propusti koji mogu da otežavaju pravni položaj pacijenata i za posledice imaju kršenje njihovih prava i stvaranje pravne nesigurnosti”, navedeno je u posebnom izveštaju zaštitnika objavljenom na sajtu.

Kako je saopšteno, Ministarstvo zdravlja ne postupa u skladu sa svojom obavezom nadzora nad sprovodjenjem zakona, jer ne raspolaže podacima da li se u svim lokalnim samoupravama prave obrazovni saveti za zdravlje, niti je preduzelo aktivnosti kako bi odredilo savetnike za zaštitu prava pacijenta.

Takodje, saveti za zdravlje ni u onim lokalnim samoupravama u kojima su osnovani nisu počeli da rade, a ministarstvo nije uradilo ništa kako bi pribavilo godišnje izveštaje o radu tih saveta za 2014. godinu.

“Pojedine lokalne samouprave nisu organizovale i obezbedile kontinuiran rad savetnika pacijenata i savetnika za zdravlje, niti adekvatne uslove za njihov rad”, dodaje se u izveštaju.

Zaštitnik gradjana je zbog toga uputio odredjene preporuke i pozvao i Ministarstvo zdravlja i jedinice lokalne samouprave da u roku od 60 dana od dana prijema izveštaja dostave informacije o postupanju po upućenim preporukama.

Zakonom o pravima pacijenata iz 2013. godine zaštita prava pacijenata je izmeštena iz zdravstvene ustanove u jedinicu lokalne samouprave, sa ciljem da se obezbedi veća samostalnost i objektivnost osoba odgovornih za postupanje po prigovoru pacijenata.

Do 2003. godine oblast prava pacijenata u Srbiji bila je regulisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kojim je bilo propisano da rad zaštitnika pacijentovih prava organizuju zdravstvene ustanove.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike