U trendu

Zaštitnica gradjana: Na šta se najviše žale Zrenjaninci

Zaštitnici gradjana u Zrenjaninu u 2016. godini obratilo se 569 ljudi, a najviše pritužbi – 31 odsto, odnosilo se na rad gradskih javnih preduzeća i ustanova.

Zaštitnica gradjana Ana Kovački u godišnjem izveštaju navela je da su se gradjani u najvećem broju slučajeva žalili na komunalne probleme, pre svega na visinu računa za pojedine komunalne usluge, kao i na teškoće sa postupkom isključenja sa sistema daljinskog grejanja.

Gradjani su se žalili i na visinu i način obračuna poreza na imovinu, na pse-lutalice, uličnu rasvetu.

U oblasti radnih odnosa, najviše primedbi je bilo na rad privatne poslodavce, a u zdravstvu na odnos zdravstvenih radnika prema pacijentima i na zakazivanje pregleda.

U oblasti imovinsko pravnih odnosa najveći broj primedbi bio je na postupak upisa u katastar nepokretnosti i na postupak ozakonjenja nelegalnih objekata.

Zrenjaninci su se u oblasti komunalnih usluga žalili na odnošenje smeća i postojanje divljih deponija.

Žalili su se i na držanje domaćih životinja, na povezivanje staža u PIO fondu, na buku iz ugostiteljskih objekata i nepoštovanje radnog vremena ugostitelja, kao i na neadekvatno obeležena parking-mesta.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike