Šta donosi novi Zakon o radu?

Skupština Srbije je usvojila izmene Zakona o radu i PIO. Prenosimo vam najbitnije promene ovih zakona:

Menja se pravo za naknadu, po osnovu minulog rada od 0.4 odsto po godini rada, isključivo kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine staža.

Novo pravo na naknadu zbog otkaza dobijenog kao tehnološki višak će biti minimum zbir trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca. Prediviđa se i da poslodavac pre otkaza o radu, mora da opomene radnika i da mu da uputstva kako da obavlja posao, ali i da mu ponudi neki drugo radno mesto u preduzeću.

Pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju više neće biti tri, nego dve prosečne plate zaposlenog.

U novom Zakonu o radu će pravo na naknadu za noćni rad biti od 26 odsto, ali ne i za smenski rad.

Radni odnos na određeno vreme može da traje dve, umesto godinu dana, koliko je bilo do sada.

Pravo na korišćenje godišnjeg odmora zaposleni dobija posle mesec dana neprekidnog rada, a ne, kao do sada, nakon šest meseci.
Gubi se pravo na naknadu na neiskorišćen godišnji odmor, izuzev ako zaposleni dobije otkaz. Tada ima pravo da, ako nije koristio ceo ili deo godišnjeg odmora, dobije novčanu naknadu u visini osnovne zarade uvećane za minuli rad srazmerno neiskorišćenim danima odmora.

Tokom godišnjeg odmora zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad tokom tog meseca, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca.

Zaposleni će imati pravo na pet dana plaćenog odsustva za venčanje ili rođenje deteta. Ovo odsustvo smanjeno je za dva dana. 

Tokom prinudnog odmora zaposleni ima pravo na 60 odsto osnovne zarade uvećane za minuli rad, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca.

Nova rešenje štite prava trudnica, ali su ta prava proširena i na dojilje i sprečava poslodavca da ih proglasi viškom.

Prvi put se zakonom definiše i rad sa nepotpunim radnim vremenom i rad na daljinu, i to tako da ti zaposleni moraju da imaju iste uslove rada kao i zaposleni sa punim radnim vremenom.

Šta je novo u Zakonu o PIO?

Počev od januara 2015. godine na svakih šest meseci povećava se starosna granica za odlazak žena u penziju, da bi 2032. ona bila 65. godina, odnosno da bi se izjednačila sa uslovima za muškarce. Minimalan staž je 15 godina.

Uvodi se mogućnost odlaska u prevremenu starosnu penziju. Nju mogu da koriste svi koji imaju 40 godina stažaOd 2023. u prevremenu penziju mogu da odu muškarci stari 60 godina, a žene sa 59,6 godina. Za nedostajuće godine života plaćaju penale 0,34 odsto mesečno. Penzija po ovom osnovu može da im se umanji maksimalno 20,4 odsto.


Žena koja je rodila jedno dete po tom osnovu ima pravo na dodatnih šest meseci staža, a ona sa dvoje dece – jednu godinu. Žena koja je rodila troje i više dece ima pravo na dodatni staž od dve godine.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike