U trendu

Antidepresivi – oprez!

Antidepresivi su lekovi koji se koriste za lečenje ili ublažavanje potištenosti ili depresivnih poremećaja. Ove lekove treba koristiti samo po preporuci lekara jer su moguća razna neželjena dejstva, pogotovu u sadejstvu sa drugim lekovima.
Postoji više vrste antidepresivnih lekova, a generički nazivi nekih od njih su sertralin, paroksetin, fluoksetin, doksepin, amitriptilin, moklobenid… Razni proizvođači proizvode ih pod raznim imenima ili u kombinacijama sa drugim sastojcima kako bi se postigli određeni efekti.
Antidepresivi pripadaju grupi lekova koji uspostavljaju normalne nivoe serotonina i naradrenalina u mozgu.
Bolesti kod kojih se primenjuju
Navedene grupe antideresivnih lekova primenjuju se kod sledećih bolesti i stanja:

 • srednji depresivni poremećaji
 • veliki depresivni poremećaji
 • teška depresija
 • fobije
 • zavisnost od alkohola
 • bipolarni poremećaji ponašanja
 • poremećaji ishrane
 • panični poremećaji

Pored toga, ovi lekovi se mogu koristiti kao pomoćni lekovi protiv bolova kod pojedinih teških bolesti:

 • migrene
 • jake glavobolje
 • glavobolje izazvane napetošću
 • nesvestica
 • artritis
 • neke vrste raka

Pun efekat antideprisiva može se uočiti tek nakon nekoliko nedelja početka uzimanja.
Neželjena dejstva antidepresiva
Antidepresivi mogu izazvati blaga ili u pojedinim slučajevima teška neželjena dejstva i nuspojave.
Blaga neželjena dejstva mogu biti: kašalj, glavobolja, umor, mučnina, dijareja, sniženje krvnog pritiska, ošamućenost, vrtoglavica, mučnina, kožni osipi, pojačan apetit, nesanica, osetljivost na jako svetlo, pojačano znojenje, povećanje telesne težine i slično.
Teška neželjena dejstva mogu biti: zamagljen vid, teškoće pri disanju, halucinacije, zujanje u ušima, poremećaji rada srca, otežano mokrenje, problemi sa radom creva, burne alergijske reakcije, povraćanje, povišena temperatura, svrab, bolovi u grudima, jaki bolovi u trbuhu, žutica…
Kada se uoče pojačane nuspojave, obavezno se treba obratiti lekaru da bi promenio dozu uzimanja leka ili vrstu leka.
Stručnjaci savetuju da se ne počinje odmah sa jakim dozama antidepresiva niti da se naglo prestane sa njihovim uzimanjem.
Upozorenja
Antidepresivi deluju na mozak i krvne sudove pa se uzimaju isključivo po preporuci lekara.
Prilikom korišćenja antidepresiva, treba voditi računa o tome da se ne smeju piti pre upravljanja motornim vozilima ili pre rada sa nekim složenim mašinama ili uređajima.
Antidepresivi se nikako ne smeju davati: deci, trudnicama ili dojiljama.
Antidepresivi u sadejstvu sa lekovima za regulisanje pritiska, antihistaminicima, diureticima i alkoholom mogu izazvati neželjene i neprijatne reakcije.