U trendu

Kako izlečiti adolescentsku depresiju?

Aako većini zvuči malo verovatno, depresija jeste nasledna. Zapravo, ona depresija koja se javi između 15. i 30. godine automatski postaje nasledna i prenosi se dalje, na decu. To znači da se adolescentska depresija češće javlja kod adolescenata (tinejdžera) u čijim porodicama je depresija česta pojava.

Postoji više načina za izlečenje depresije, uključujući razne lekove i psihoterapije. Od pomoći su i porodične terapije, ukoliko je adolescentska depresija izazvana lošom situacijom u porodici. Tinejdžeru je takođe od neizmerne pomoći podrška koju dobija od porodice, vršnjaka i nastavnika pri rešavanju problema, kako u životu tako i u školi.

Da li su lekovi delotvorni u borbi protiv adolescentske depresije?

Odgovor na ovo pitanje je potvrdan. Brojna istraživanja pokazala su da su lekovi namenjeni borbi protiv depresije efikasni i da u velikoj meri ublažuju loše efekte depresije.

Jedno od ključnih istraživanja sproveo je nedavno Svetski institut za mentalno zdravlje; odnosilo se na otkrivanje najboljeg načina za lečenje adolescentske depresije, kako blaže tako i one teške. Posebno su naglašena tri pristupa:

  • Upotreba antidepresanta prozak, koji je odobrio Internacionalni zavod za ishranu i lekove kod dece starosti 8-18 godina.
  • Lečenje kognitivnom terapijom, sa ciljem usmeravanja tinejdžera kako bi mogao što lakše da prepozna i eliminiše negativne tokove misli, koji mogu doprineti razvoju depresije.
  • Treći pristup predstavlja svojevrsnu kombinaciju prva dva pristupa – korišćenje lekova i kognitivne terapije.

Na kraju dvanaestonedeljnog istraživanja, otkriveno je da se kod tri od svaka četiri pacijenata nakon upotrebe kombinovanog pristupa (lekovi i kognitivna terapija), stanje prilično popravilo. Kod čak 60% dece koja su se oslonila samo na prvi pristup (samo uzimanje leka) stanje se takođe značajno popravilo. Zaključak čitavog istraživanja jeste da je treći metod gotovo tri puta efikasniji u lečenju depresije u odnosu na ostala dva.

Da li je moguće da adolescentska depresija nestane bez upotrebe lekova ili terapije?

Za adolescentsku depresiju karakteristično je da se javlja u mahovima i nestaje, da bi se ponovo vratila i tako zaokružuje čitav ciklus. Onog trenutka kad se kod tinejdžera depresija javi prvi put, veoma je verovatno da će se i posle izvesnog vremena ponoviti. Same posledice adolescentske depresije mogu biti jako opasne ako se depresija ne leči, čak i fatalne. Zato je izuzetno bitno da se, ukoliko se primete inicijalni simptomi, što pre krene sa odgovarajućim metodama za lečenje depresije.