U trendu

Apsolutna i relativna snaga

Podela snage može se izvršiti na:

  • Apsolutnu snagu – ekvivalentna je maksimalnoj snazi i zavisi od telesne mase. Uz odgovarajući sistem treninga i ishrane moguće je povećati apsolutnu snagu povećanjem mišićne mase i smanjenjem masnih naslaga, pri čemu telesna masa ostaje ista ili se smanjuje (najbolje se primenjuje kod početnika).
  • Relativnu snagu – ona se povećava srazmerno povećanju mišićne mase, pri čemu se povećava i apsolutna snaga. Sistemom treninga i ishrane ona se može povećati i ako se smanji telesna masa (masne naslage i višak vode u tkivu), pa i ako apsolutna snaga opadne. U rekreaciji se ova vrsta snage više koristi. To je snaga na 1 kg telesne mase, a dobija se kada se apsolutna snaga podeli sa telesnom masom.

Ispoljavanje snage zavisi od više faktora: dužine mišića, brzine pokreta (skraćenja), fiziološkog preseka mišića, stepena aktivacije mišića, tj. broja uključenih motornih jedinica u pokret.

U treninzima za razvoj snage bitno je znati da se intenzitet može prikazati kao procenat maksimalnog opterećenja koji više koriste dizači tegova, ili broj ponavljanja, pogodniji za rekreativce.

  • maksimalni intenzitet – 100% – 1 ponavljanje
  • submaksimalni – 90-95% – 3 ponavljanja
  • veliki – 80-85% – 4-7 ponavljanja
  • srednji – 60-65% – 13-15 ponavljanja
  • mali – 50% – 20-25 ponavljanja

Postoji i umereno veliki kao i vrlo mali intenzitet i njihov broj ponavljanja i procenat mogu se uklopiti u gornji prikaz.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.