Fizičke aktivnosti kao lek za bes

Ukoliko vas očekuje sastanak sa šefom koji će vas, znate, izbaciti iz ravnoteže i razbesneti, veoma bi dobro bilo da pre sastanka odete na trčanje ili u teretanu – ističu stručnjaci za fizičke aktivnosti.
Istraživanje jednog od tih stručnjaka pokazalo je da fizička aktivnost pre nekog bitnog događaja koji nosi opasnost po raspoloženje, može ublažiti dolazak besa. S obzirom na to da je ovo istraživanje bilo malo po obimu, potrebna su dalja obimnija istraživanja koja će uključiti veći broj osoba i na taj način potvrditi rezultate ove preliminarne studije, navodi dr Tom, inicijator istraživanja.
Fizička aktivnost deluje kao sredstvo za smirenje, pružajući zaštitu od napada besa, nalik vezi između aspirina i srčanog udara, ističe dr Tom, a rezultati su zvanično predstavljeni na godišnjoj konferenciji Američkih koledža za sportsku medicinu u Baltimoru.
Istraživanje
U samo istraživanje bilo je uključeno 16 zdravih osoba sa koledža koje su imale mali prag tolerancije i čija je glavna karakteristika bila da se jako lako iznerviraju. Pre i nakon tridesetominutne vožnje bicikla umerenog intenziteta učesnicima u istraživanju pokazani su slajdovi sa slikama za koje se sa sigurnošću smatra da izazivaju bes (Hitler, ubistvo…) u kombinaciji sa slikama koje se koriste radi umanjivanja straha, izazivanja osećanja prijatnosti ili indiferentnosti. Pre i nakon tridesetominutnog odmora, ispitanici su gledali iste te slike. U određenim fazama istraživanja od učesnika se zahtevalo da ocene svoj bes na skali od 1 do 20, na kojoj veći brojevi odgovaraju većem intenzitetu besa.
Rezultati
Nakon fizičkih aktivnosti, prosečan intenzitet besa izmeren nakon dela sa slikama blago je porastao, 7 poena u odnosu na početni od 6,3 poena pre gledanja slajdova. Budući da je razlika toliko mala, postoji verovatnoća da su ovi rezultati slučajni.
Nakon perioda odmora, rezultati su doživeli iznenadni porast sa 8 poena pre prezentacije sa slikama na 10 nakon prezentacije, što je primetna razlika.
Ipak, i pored druge grupe rezultata, značajni deo i dalje nije bio dosledan. Nije se pokazalo da fizička aktivnost umanjuje intenzitet besa. Kada je meren intenzitet besa učesnika na skali 0-9, gde su veći brojevi označavali intenzivniji bes, prosečan rezultat iznosio je 4,2 poena pre fizičke aktivnosti u poređenju sa 3,9 poena nakon fizičke aktivnosti. Dakle, razlika je previše mala da bi se mogla smatrati validnom.
Zaključak
I pored toga što svrha ovog istraživaja nije bila da utvrdi na koji način fizička aktivnost može da ublaži bes uopšte, dr Tom je otkrio da su bes i agresivnost u direktnoj vezi sa sniženim nivoom supstance koja umirijuće deluje na nas i naše opšte rasploženje (serotonin).
Selektivni inhibitori na bazi serotonina često se koriste kao sredstva za lečenje ozbiljnijih poremećaja u raspoloženju, jer povećavaju nivo serotonina u mozgu i sprečavaju pojavu nasilnog ponašanja. Zbog toga se i smatra da je fizička aktivnost jedno od mogućih rešenja analiziranog problema.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.