U trendu

Prednosti redovne fizičke aktivnosti (1)

Fizička aktivnost može zameniti mnoge lekove, ali nijedan lek ne može zameniti fizičku aktivnost.

Tiso
Pažnja usmerena ka pravilnoj ishrani samo je jedan od koraka ka boljem zdravlju. Redovna fizička aktivnost izuzetno je važna u kontrolisanju količine telesnih masti i uvećavanju mišićne mase, u održavanju odgovarajuće zdrave telesne mase i smanjenju faktora rizika od raznih bolesti. Nizak nivo fizičke aktivnosti, uz povećan energetski unos, najznačajniji je za pojavu gojaznosti.
Sedamdesetih godina prošlog veka, veliki švedski fiziolog Per Olaf Astrad, svetski autoritet u oblasti praćenja efekata fizičke aktivnosti na zdravlje, istakao je da ne postoji biološka i psihička funkcija organizma na koju (odgovarajuća) fizička aktivnost ne deluje povoljno. Veliki broj studija u ovoj oblasti pokazao je blagotvorne efekte i potvrdio da fizička ativnost ima neprikosnoveno preventivno, dijagnostičko, terapijsko i rehabolitaciono dejstvo na sve starosne grupe. Prof. Lamab je devedesetih godina sažeo sve pomenute činjenice i utvrdio da aktivne osobe u svim životnim dobima imaju manje zdravstvenih problema od onih koje uglavnom sede.
Redovna fizička aktivnost dovodi do brojnih korisnih efekata. Ovi efekti se moraju približiti i razjasniti svakome ko započne redovan trenažni program. Često se prilikom toga otkrivaju zablude i ograničenost znanja neophodnih za razumevanje korisnih efekata trenažnog programa, a neretko i nerealnost očekivanja u pogledu vremena, intenziteta i vrste aktivnosti koja će dovesti do povoljnih efekata.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar