Snaga klade valja

U rekreaciji je potrebno ravnomerno razvijati sve fizičke sposobnosti, pa tako i snagu. Snaga je fizička sposobnost čoveka da savlada veliko spoljašnje opterećenje ili da se tom opterećenju suprotstavi svojim mišićnim kontrakcijama. To opterećenje može biti teg, sopstvena telesna masa (zgibovi, propadanja) ili kombinacija (propadanja sa tegovima).

Vrste mišićnih kontrakcija:

  • Statičke kontrakcije ili, drugačije rečeno, izometrijske kontrakcije, pri kojima se dužina nišića ne menja već se menja samo njegov tonus.
  • Dinamičke kontrakcije, koje se mogu podeliti na:
    • koncentrične kontrakcije, pri kojima se mišić skraćuje, pokret se vrši u pravcu delovanja njegove sile.
    • ekcentrične kontrakcije, pri kojima se mišić izdužuje, sile deluju suprotno od smera delovanja sile mišića.

Vrste snage:

  • Maksimalna (statička) snaga (sila) je sposobnost savladavanja maksimalnog otpora (opterećenja), pri čemu brzina izvođenja pokreta nije važna, pa ne grašimo ako za ovu vrstu snage upotrebimo termin sila.
  • Dinamička snaga je sposobnost savladavanja relativno velikog opterećenja maksimalnom brzinom ili sposobnost da se velika snaga postigne za najkraće vreme.

Pod dinamičkom snagom podrazumevamo eksplozivnu i brzinsku snagu.

Eksplozivna snaga je ona pri kojoj vežbač maksimalnom brzinom savladava otpor koji je 1/2 maksimalnog, dok brzinska snaga podrazumeva savladavanje maksimalno mogućom brzinom 1/3 maksimalnog otpora. U dinamičku snagu takođe spada i amortizaciona snaga (pliometrijski režim), koja se koristi u uslovima dinamičke ekcentrične kontrakcije (doskok sa visine).

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.