U trendu

Kako sačuvati zdravlje žene posle porođaja?

Većina smrtnih slučajeva povezanih sa trudnoćom u Sjedinjenim Američkim Državama dešava se posle rođenja bebe (post-partum period).

Ako se pogleda statistika, rizični period za trudnice posle rđenja je relativno dugačak, i to od rođenja do vremena kad beba napuni godinu dana.

U bogatim zemljama, 60% smrtnih slučajeva vezanih za porođaj dešava se u navedenom periodu. Šezdeset pet procenata tih smrtnih slučajeva dešava se tokom nedelju dana nakon porođaja.

Američki koledž akušera i ginekologa nedavno je predložio zdravstvenim radnicima da se postpartalni period tretira kao „četvrti trimestar“ trudnoće.

Svi „tradicionalni“ uzroci smrtnih slučajeva u vezi sa trudnoćom, kao što su infekcije, krvarenje i preeklampsija – dešavaju se tokom trudnoće, ali i u danima i nedeljama nakon što žena ode kući iz bolnice. Tu se ubrojaju i slučajevi kao što su postpartalna depresija i zloupotreba supstanci (droga ili alokoholizam). Mnoge žene se bore protiv zavisnosti tokom trudnoće da bi zaštitile svoje bebe, ali često podlegnu žudnji kada se vrate kući i počnu novi život.

Često se dešava da niko ne proverava majke u ovim prvim kritičnim danima i nedeljama nakon dolaska kući iz bolnice.

Medicinske smernice preporučuju da žene dobiju najmanje jednu stručnu posetu do 6 nedelja nakon što dobiju bebu. U Americi oko 40% majki ne poseti nijednom medicinski radnik (sestra, babica…), iz razno raznih razloga. Kao primer navodimo da su u Severnoj Karolini državni organi počeli intenzivno da se bave brigom o trudnicama tokom i posle porođaja tek od 2011. godine.

Stručnjaci upozoravaju da se o zdravlju trudnica treba brinuti kako tokom trudnoće tako i pre i posle trudnoće. Jedan od razloga je da ako žene pokazuju znake visokog krvnog pritiska pre porođaja, to znači da su ga možda imale pre trudnoće, ali da je rizičan period i nedelju dana nakon što žena i beba izađu iz bolnice.

U Francuskoj i Holandiji je niska stopa smrtnosti majki posle porođaja jer su posete medicinskih sestara planski organizovane tako da one posete porodilju skoro prvog dana čim odu iz bolnice. Medicinske sestre povremeno posećuju porodilje i nakon toga, ali ako primete da zdravlje majke ili bebe nisu u redu, svakodnevno ih posećuju sve dok „opasnost“ ne prođe.

U Americi je u nekim državama teško da se žena posle porođaja javi na pregled na drugu kliniku ili u porodilište ako ima nekih zdravstvenih problema jer „navodno ne pripada njima“. Tako je moguće da naizgled bezazleni problemi mogu kasnije da se iskoplikuju.

Na Floridi su uočili ovaj problem pa porodilje imaju informativnu karticu koja im pomaže u slučaju nekih komplikacija da ne bi na nekoj drugoj klinici ili drugom odeljenju imale problema.

Asocijacija medicinskih sestara i neonatalnih medicinskih sestara Amerike je putem „veb prezentacije“ napravila listu za žene, u postpartum periodu, sa devet kritičnih znakova upozorenja nakon porođaja, kada je potrebno pružiti hitnu medicinsku pomoć. Ovo je urađeno kako bi pacijentkinje shvatile da su i posle porođaja još uvek u opasnosti, a ako imaju navedene simptome da ih odmah prijave svom doktoru.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.