Prečice u radu sa Windows operativnim sistemom

Većina nas zna nekoliko prečica na tastaturi koje koristimo u svakodnevnom radu. Ipak, ponekad je dobro ponoviti gradivo ili možda naučiti neku novu stvar, jer vam neke od ovih prečica mogu znatno olakšati i ubrzati rad na računaru. Većina komandi u Windows-u može se izvršiti i preko tastature. Ponekad je mnogo lakše i brže kombinacijom tastera s tastature izvesti neke od najčešće korišćenih komandi. A ako kombinujete takav unos često korišćenih komandi s mišem, posao se odrađuje mnogo brže. Ovde vam nudimo popis prečica koje svakako treba znati:

 • Windows taster + D – pritiskom na ovu kombinaciju tastera minimalizuju se svi otvoreni prozori i prikazuje desktop, a još jedan pritisak vraća prethodno stanje.
 • Windows taster + E – otvara Windows Explorer (ne Internet Explorer) za brz pristup datotekama na disku.
 • Windows taster + F – pokreće alat za pretraživanje.
 • Alt + Tab – prebacivanje između otvorenih programa.
 • Windows taster + Tab – prebacivanje između otvorenih programa u flip načinu rada (funkcioniše samo pod Vistom).
 • Alt + F4 – zatvara trenutno aktivan prozor ili program.
 • Ctrl + ESC – otvara Start meni
 • Ctrl + C – kopira obeleženi sadržaj
 • Ctrl + X – iseca obeleženi sadržaj
 • Ctrl + V – zalepi (engl. paste) kopirani ili isečeni sadržaj.

Ovo, naravno, nisu sve prečice koje je moguće izvesti pod Windows operativnim sistemom, ali spadaju među najčešće korišćene. Ako želite, pogledajte potpun popis prečica. Ovde treba pomenuti i to da određeni programi dele zajedničke prečice, kao što je to, na primer, prečica za kopiranje, ali imaju i svoje posebne setove prečica, koje se mogu saznati iz dokumentacije tog programa.

Pogledajte komentare (1)

Jedan komentar

 • Ranka Đugo

  Na Krstarici imam sve što me zanima. Sadržaj je jezgrovit i aktualan. Hvala što postojite.

Ostavite komentar