Novi podsticaji za strane osnivače startapova

BEOGRAD – Vlada Srbije donela je na prošloj sednici Uredbu o kriterijumima za odredivanje kategorija stranaca i onima kojima se privremeni boravak u Srbiji može odobriti nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka.

Tom uredbom su definisani kriterijumi za odobravanje boravka u Srbiji za inostrane osnivače inovativnih startapova, osobe sa visokoškolskom spremom koje žele da se zaposle u Srbiji, kao i za privatne investitore.

Kako je saopšteno nakon sednice, Srbija na taj način nastavlja da podiže atraktivnost svog poslovnog okruženja u međunarodnim okvirima, kako bi najkvalitetnije ideje iz celog sveta mogle da se razvijaju u Srbiji, a nakon što je nedavno uvela poreske podsticaje za zapošljavanje stranaca koji su potrebni domaćoj privredi.

Privremeni boravak, nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka propisanih odredbama Zakona o strancima, a u skladu sa ovom uredbom, može se odobriti strancima koji su u Srbiji osnovali privredno društvo cija je inovaciona delatnost prepoznata (potvrđena) od registrovanog naucno tehnološkog parka, ciji je jedan od osnivaca Srbija, autonomna pokrajina, grad Beograd ili jedinica lokalne samouprave (tzv. „startup“).

Takođe, privremeni boravak omogućuje se strancima koji ulažu u već registrovano privredno društvo u Srbiji, odnosno u delatnost tog društva ulaganjem u osnovna materijalna i nematerijalna sredstva (investitor) i strancima koji poseduju rešenje o profesionalnom priznavanju visokoškolske isprave izdato od strane nadležnog organa Srbije (tzv. „talenat“).

Prilikom podnošenja zahteva za odobrenje prvog privremenog boravka u Srbiji, stranac nadležnom organu, pored opštih uslova za odobrenje privremenog boravka propisanih Zakonom o strancima, kao dokaz o opravdanosti zahteva, prilaže, u zavisnosti od kategorije, još jedan od dokumenata.

Među dokumentima koje može priložiti je potvrda od registrovanog naučno- tehnološkog parka, da je delatnost privrednog društva koje je osnovao u Srbiji prepoznata kao inovaciona delatnost.

Takođe, može priložiti potvrdu ili izvod o posedovanju sredstava na racunu banke koja je registrovana u Srbiji u visini od minimum 50.000 evra ili rešenje o profesionalnom priznavanju visokoškolske isprave izdato od nadležnog organa.

Prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka stranac nadležnom organu pored opštih uslova za odobrenje privremenog boravka propisanih Zakonom o strancima, kao dokaz o opravdanosti zahteva za produženje, prilaže, u zavisnosti od kategorije, i jedan od sledećih dokumenata:

– dokaz da je u periodu važenja prethodno odobrenog privremenog boravka sa jednim ili više državljana Srbije zasnovao radni odnos na period koji je duži od perioda na koji se traži produženje privremenog boravka,

– dokaz da je u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka privredno društvo koje je osnovao za inovacionu delatnost ostvarilo poslovni prihod u minimalnom iznosu od 1.000.000 dinara, odnosno dokument izdat od Naučno tehnološkog parka, kojim se potvrduje da se privredno društvo koje je stranac osnovao u Srbiji i dalje aktivno bavi inovacionom delatnošću.

Takođe, može da priloži dokaz o uplati novčanog uloga u osnovni kapital već registrovanog privrednog društva u iznosu od minimum 5.000 evra ili ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranog državljanina u Srbiji u skladu sa propisima o radu, odnosno izvod o registraciji pravnog lica u Srbiji u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka, čiji je strani državljanin jedan od osnivača.

Strancima kojima se privremeni boravak odobrava ili produžava u skladu sa ovom uredbom radna dozvola izdaje se u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja stranaca.

Privredmeni boravak se može odobriti na šest meseci, godinu dana, i može se produžiti još godinu.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno 22. februara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.