Šta pokriva osiguranje dece u školi?

oš nisu ni svedeni računi oko toga koliko je kućni budžet koštala priprema učenika za ovu školsku godinu, a novi troškovi već pristižu. Sa prvim roditeljskim sastankom nastavnici su uz godišnje obaveze ispostavili i račun za osiguranje učenika, što je uglavnom neobavezujuće, međutim većina roditelja se odlučuje da izdvoji ovaj novac jer on osigurava dete tokom boravka u školi i van nje. Osim pružanja informacije koliko to košta na godišnjem nivou i sa kojom kompanijom je škola ugovorila osiguranje za decu, nastavnici se uglavnom ne bave obaveštavanjem roditelja šta je polisom osiguranja pokriveno. S obzirom na to da je reč o sumama od nekoliko stotina dinara na godišnjem nivou, tek kad dođe do nezgode, a najčešće je reč o prelomu, roditelji se pobune oko „malog iznosa” koji dete dobije od osiguravajuće kuće.

– Ako se za godinu dana plati premija osiguranja stotinak dinara, teško je očekivati da će osigurana suma za prelom ruke biti nekoliko desetina hiljada dinara, i verovali ili ne – to sve jasno piše u uslovima osiguranja koje osiguravajuća kuća predstavlja direktoru škole. Do zastoja u komunikaciji dolazi kada direktor zaduži nastavnike da informišu roditelje o mogućnosti osiguranja đaka. Jer, nastavnik ne smatra da je neophodno da roditeljima kaže šta je tačno pokriveno osiguranjem i kolike su osigurane sume. Kad se šteta dogodi, roditelji bivaju nezadovoljni, a krivica, koje u stvari nema, svaljuje se na osiguravajuće kuće – navodi se na portalu „Sve o osiguranju”. Zato je, kako savetuju, potrebno odmah na početku godine zatražiti od predstavnika škole tačne informacije o tome šta je pokriveno osiguranjem dece u školi i kolike su osigurane sume. Ako se ispostavi da su to neodgovarajući uslovi, svaki roditelj ima pravo da ne pristane na ovu ponudu i ne plati osiguranje.

Polisa koju škole nude preko osiguravajućih kuća je zapravo osiguranje od posledica nesrećnog slučaja ili nezgode i pokriva nezgode koje se dese i u školi, ali i na izletu, igralištu, letovanju, i to 24 časa dnevno. Uglavnom su pokriveni pad, udar predmetom, saobraćajna nezgoda, opekotine i druge nezgode koje mogu izazvati povrede, invaliditet ili smrt osiguranika.

– Premije koje roditelji uplaćuju nisu iste kod svih osiguravajućih kuća, ali od toga uglavnom zavisi i osigurana suma, kao i vrste pokrića – kažu na ovom portalu.

Primera radi, u kompaniji „Viner štetiše” osiguranje za godišnju premiju od 100 dinara po učeniku podrazumeva odštetu od 1.300 dinara u slučaju loma kosti, invaliditeta do 130.000 dinara, a za smrt usled nezgode odšteta iznosi 104.000 dinara. Pokriven je i rizik smrti usled bolesti, a osigurana suma je 78.000 dinara. Postoje i druge mogućnosti – premije od 150 dinara, 200 ili 250 dinara, pa su i osigurane sume srazmerno veće. Tako, na primer, na godišnju premiju od 250 dinara osigurana suma za lom kosti iznosi do 3.400 dinara. U „Dunav osiguranju” premije mogu biti 150, 200, 250, 300 i 350 dinara godišnje po učeniku, a od toga zavise i osigurane sume. Na premiju od 150 dinara, u slučaju trajnog invaliditeta osigurana suma je 260.000, za smrt usled nezgode 130.000, a za smrt usled bolesti 60.000 dinara. Za premiju od 350 dinara godišnje, ovi iznosi su 600.000 dinara, 300.000 dinara i 100.000 dinara.

U pojedinim kompanijama, poput „Đenerali osiguranja”, prema podacima sa njihovog zvaničnog sajta, visina premije zavisi od broja prijavljenih učenika, jer je reč o kolektivnom osiguranju.

Ono što je najvažnije jeste da roditelji ne propuste da uvek pre uplate premije osiguranja za dete traže obavezno sve detalje ovog ugovora kako ne bi došli u situaciju da isplaćena šteta bude manja nego što su očekivali. Naravno da niko ne želi da mu dete doživi bilo kakvu neprijatnost ili nezgodu u školi, ali ako se to ipak dogodi, dobro je znati koji su uslovi osiguranja, s obzirom na to da osiguravajuće kuće do detalja ove podatke dostavljaju školama prilikom ugovaranja osiguranja za đake.

(J. Antelj, Politika)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.