Crnogorci u 2016. privatizuju Luku Bar, Montenegro Erlajns..

Vlasti Crne Gore planiraju da u 2016. godini privatizuju “Luku Bar”, “Marinu Bar”, Montenegro Erlajns, društvo za prevoz stvari u unutrašnjem i međunarodnom železničkom saobraćaju Montecargo, HG “Budvansku rivijeru”, HTP “Ulcinjsku rivijeru” i “Institut za crnu metalurgiju” iz Nikšića.

To se predviđa Predlogom odluke o planu privatizacije za 2016. godinu koju je sačinio i uputio Vladi na usvajanje crnogorski Savet za privatizaciju i kapitalne projekte.

Odluka o planu biće realizovana posredstvom tenderske prodaje akcijskog kapitala, modelom privatno-javnog partnerstva i prodajom akcija državnih fondova na berzi, objavljeno je na sajtu Vlade Crne Gore.

Kada je reč o tenderskoj prodaji, Odlukom je predviđeno da će se nastaviti sprovođenje već objavljenih tendera za Institut “dr Simo Milošević” iz Igala i Novi duvanski kombinat iz Podgorice.

Na osnovu modela privatno-javnog partnerstva otpočeće se, ili nastaviti, postupci turističke valorizacije: VTK “Mediteran” Žabljak, Donja Arza Herceg Novi, Turistički kompleks Ecolodge Vranjina, Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi, Lokalitet između Njivica i ušća Sutorine, Velika plaža Ulcinj, Ada Bojana Ulcinj, Vojno-turistički kompleks “Bigovo- Trašte” Kotor, Kraljičina plaža (Dubovica 1), HTP “Ulcinjska rivijera” AD Ulcinj – Kamp Neptun.

Takođe će biti nastavljeni ili otpočeti postupci turističke valorizacije za lokalitet predviđen za nautičko-turistički kompleks u Kotoru (NTC Marina Kotor), Uvala Masline – “Utjeha” za rt Odrač u Baru,Vojno-turistički kompleks “Valdanos” Ulcinj, Kasarna “Gornji Klinci”- Herceg Novi, Dobra luka Herceg Novi, Skladište “Morinj” Kotor, Skladište “Dobre vode” Bar, Skladište “Kopita” Kolašin, Skladište “Rakite” Herceg Novi, Motel Šas sa Vladimir ekonomijom Ulcinj, Skijalište “Savin kuk” Žabljak, Lokalitet “Kabala for” Herceg Novi, Vojno-turistički kompleks “Ostrvo cvijeća” i zemljište Prevlaka, lokaliteti obuhvaćeni Prostornim planom posebne namjene “Bjelasica i Komovi” – Cmiljača, Lokalitet “Buljarica” – opštine Bar i Budva, Lokalitet “Gornji Ibar” Rožaje, Lokacija u okviru nepokretnog kulturnog dobra “Kulturno-istorijske cjeline Virpazar” i Pošta Crne Gore AD Podgorica.

Savet je predložio Vladi da, u skladu sa Ugovorom o prodaji udela u “Montenegro defence industry” d.o.o Podgorica, imenuje revizorsku kuću za nadzor ispunjenja ugovornih obaveza Kupca (Konzorcijuma kompanija “A.T.L. – Atlantic Tećnologies” Ltd iz Izraela i “CPR-Impex” iz Srbije).

Na sednici Saveta doneta je i Odluka o izmeni Odluke o imenovanju Tenderske komisije za valorizaciju lokaliteta “Buljarica”, na teritoriji opština Bar i Budva.

(Tanjug)

Ostavite komentar