Čeka se brisanje Tanjuga iz Registra

Republička direkcija o imovini prikupila je podatke o nepokretnoj imovini Tanjuga i tu imovinu će preuzeti po brisanju novinske agencije iz Registra privrednih subjekata, saopštila je u sredu uveče ta direkcija.

“Popisana je sva imovina Tanjuga i to pravo svojine na nepokretnostima i pokretnim stvarima, zatim pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini, novčana sredstva i druga imovinska prava. Direkcija je pripremila sve za preuzimanje imovine Tanjuga i istu će preuzeti tek po brisanju iz Registra privrednih subjekata”, saopštila je Direkcija na televiziji B92.

Rukovodstvo Tanjuga je za B92 navelo da posluje zakonski, jer je ugašeno kao javno preduzeće, ali ne i kao medij.

Odlukom Vlade Srbije o prestanku rada Tanjuga od 5. novembra, Direkcija za imovinu zadužena je da preuzme imovinu državne novinske agencije.

Na pitanje šta će biti sa imovinom ukinute državne novinske agencije, Direkcija za imovinu odgovorila je ranije da će odluku o tome, po preuzimanju imovine, doneti Vlada.

Dokumentacija nastalu u radu Tanjuga, a koja predstavlja arhivsku gradju, pripada Arhivu Jugoslavije.

Tanjug je, odlukom Vlade Srbije, a u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, prestao da radi 31. oktobra prošle godine, jer u postupku privatizacije, u dva kruga, nije bilo zainteresovanih kupaca za tu agenciju.

Od odluke o prestanku rada, država je iz budžeta uplatila Tanjugu nešto više od 76 miliona dinara za otpremnine za 152 zaposlena, kao i za rešavanje pravnih posledica prestanka rada agencije. Agencija je nastavila da emituje vesti i posle odluke o prestanku rada.

(Beta)

Ostavite komentar