najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Nije bilo kršenja zakona u reklamiranju Beograda na vodi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zaključio je da u slučaju gradjana koji su na lično ime i adresu dobijali propagandni materijal za prodaju stanova u Beogradu na vodi nije došlo do povrede Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, jer su sami dali pristanak da njihovi podaci mogu biti korišćeni za te svrhe.

Reč je o materijalu na kojem su bili istaknuti grafički znaci kompanija “Belgrade Waterfront”, “XYZ” i “EagleHills”, zbog čega je postupak sproveden u preduzećima “Beograd na vodi” i “Sportina” čiji je “XYZ” prodajni brend.

U saopštenju poverenika navodi se da je u postupku nadzora utvrdjeno da su za dostavljanje propagandnog materijala korišćeni podaci lica članova Kluba “XYZ” koji su članovi postali potpisivanjem odgovarajućeg formulara i ličnim unošenjem podataka, kada su potpisali i izričit pristanak da podaci mogu biti upotrebljeni za obaveštavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima, kako preduzeća “Sportina” tako i njihovih poslovnih partnera.

“Posao u vezi sa dostavljanjem propagandnog materijala organizovala i sprovela je ‘Sportina’ na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa ‘Beograd na vodi’ ne stavljajući mu pritom na raspolaganje lične podatke gradjana”, naveo je poverenik.

Tim povodom poverenik je naveo da, bez obzira na to što su pojedini gradjani takav direktan marketing doživeli kao uznemiravanje, nije došlo do povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti.

“Poverenik upozorava gradjane da je važno i potrebno da se što odgovornije odnose prema svojim ličnim podacima i da vode računa kome, pod kojim okolnostima i za kako definisanu svrhu daju pristanak za njihovu obradu. Moguće su brojne situacije u kojima olako dat pristanak za obradu podataka ne samo da može dovesti do ozbiljnih štetnih posledica, nego i isključiti mogućnost bilo kakve pravne zaštite”, dodaje se u saopštenju.

Poverenik, takodje, podseća gradjane da se jednom dat pristanak može opozvati, a da je obrada podataka posle opoziva nedozvoljena.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike